Meklēt

Pāvests Svētās Bernadetes draudzē Pāvests Svētās Bernadetes draudzē 

Pāvests aicina Romas jauniešus tiekties pēc ideāla

24. maija vakarā Svētās Bernadetes Subiru draudzē pāvests Francisks tikās ar jauniešiem. «Lūgšanu skolas» ietvaros Svētais tēvs reizi mēnesī līdz pat 2025. Jubilejas gadam vadīs katehēzes stundu.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Draudzes teātra telpā aptuveni 80 pusaudži pulcējās uz dialogu ar pāvestu, kurš atbildēja uz viņu uzdotajiem jautājumiem. Sarunas galvenās tēmas bija par Dieva eksistenci un dzīves aicinājumu, par vientulību un bailēm no nākotnes, par drosmi pieņemt svarīgus lēmumus. Tikšanās laikā Horhe Mario Bergoljo labprāt dalījās ar viņiem  savas dzīves pieredzē.

«Nevienu nedrīkst nosodīt tikai par to, ka viņš ir neticīgs. Svarīgi ir būt ceļā, vienmēr iet uz priekšu,» norādīja Svētais tēvs. - «Ja es redzu jaunieti, kurš ir inerts, ieslīdzis rutīnā, kuram nepatīk kustība, tas ir ļoti slikti. Bet, ja es redzu jaunieti, kurš ir enerģisks un kustīgs, tas ir lieliski un slavējami.»

Pēc pāvesta teiktā, «Baznīca ir kristiešu kopiena, kas dod liecību, ne tikai priesteri, bīskapi vai «ekleziālās struktūras», bet katrs no mums». Lai Baznīca būtu autentiska, patiesa, tai jāatbrīvojas no pasaulīgā gara. Baznīcas misija ir sludināt Evaņģēliju. Kristiešiem nav jābūt tādiem, kas svētdienās piedalās dievkalpojumā un, izgājuši no dievnama, sniedz antiliecību.

«Tiecieties pēc ideāla,» Romas bīskaps mudināja itāļu jauniešus, atgādinot, ka «Kungam ir plāns attiecībā uz katru no mums, tāpēc jācenšas saprast, ko Viņš no mums vēlas. Lūdziet un to uzzināsiet lūgšanā.»

Piektdienas tikšanās noslēgumā pāvests Francisks sirsnīgi apsveica daudzos ticīgos, kas bija sapulcējušies gan baznīcā, gan laukumā baznīcas priekšā.

25 maijs 2024, 12:18