Meklēt

Pāvesta lūgšanu nodoms jūnijam veltīts migrantiem

Tradicionālā video vēstījumā Svētais tēvs aicina visus labas gribas cilvēkus lūgties par migrantiem.

Silvija Krivteža – Vatikāns

«Dramatismu, ko piedzīvo cilvēki, kuri spiesti atstāt savu zemi, bieži pavada sajūta, ka ir izrauti ar saknēm un nezina, kur ir viņu vieta,» video vēstījumā norāda pāvests. - «Arī dažās valstīs uz migrantiem joprojām raugās ar bailēm un bažām. Un parādās mūra spoks: robežu mūra, mūra starp ģimenēm un sirdīs. Mēs, kristieši, nevaram piekrist šādai mentalitātei. Tas, kurš uzņem migrantu, uzņem Kristu. Mums ir jāveicina tāda sociālpolitiskā kultūra, kas aizsargātu migrantu tiesības un cieņu, atbalstītu izaugsmes iespējas un palīdzētu viņiem integrēties sabiedrības dzīvē. Katram migrantam ir vajadzīga pavadība, atbalsts un solidaritāte.»

Video vēstījuma noslēgumā pāvests Francisks aicina, sakot: «Lūgsimies par migrantiem, kas, bēgot no kara vai bada, ir bijuši spiesti uzsākt briesmu un vardarbības pilnu ceļojumu. Lai viņi atrod viesmīlību un atklāj jaunas dzīves iespējas mītnes zemēs.»

29 maijs 2024, 09:52