Meklēt

Francisks: "Lai sportā nemazinās "amatierisks" gars!"

“Likt dzīvi uz spēles”, tā saucas starptautiskā sanāksme par sportu un garīgumu, kuru ir sarīkojis Pontifikālais Kultūras un izglītības dikastērijs un Francijas vēstniecība pie Svētā Krēsla. Vēstījumu dalībniekiem ir nosūtījis pāvests Francisks. Viņš citē apustuļa Pāvila vārdus no 1. vēstules korintiešiem (9,24) un 2. vēstules Timotejam (4,7-8), kur garīgā dzīve tiek salīdzināta ar sporta aktivitātēm, jo īpaši ar skriešanu. Balva, ko saņem uzvarētājs, ir pats Kristus.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Pāvests raksta, ka sportistu disciplīna un nosvērtība, kā arī veselīgs sacensību gars bieži vien tiek vērtēti kā tikumīgas kristīgās dzīves metafora. Arī šodien šī metafora var būt noderīga visiem tiem, kuri  kaut kādā veidā vēlas un cenšas patikt Dievam un būt Viņa draugi. “Sports pieņem aizvien nozīmīgāku lomu sabiedrībā un daudzu cilvēku ikdienā”, raksta pāvests, “tas ir veids, kā izmantot brīvo laiku, kas raisa interesi un dod tikšanās iespējas, pulcina kopā, veido kopienas, dinamiskāku padara dzīvi un veicina sapņus. Jo īpaši tas attiecas uz jaunajām paaudzēm.”

“Lūk, kāpēc ir nepieciešama sporta pasaules pastorālā aprūpe un patiesu vērtību ieaudzināšana sacensībās, kas būtu attīrītas no egoismiem un no materiālām interesēm,” norāda Francisks. Tā paša iemesla dēļ ir svarīgi, ka Baznīca pārdomātu par sporta pieredzi un adekvātā veidā novērtētu tās evaņģelizējošo darbību. Tie, kas ir iesaistīti šajā kalpojumā, ir aicināti izvirzīt Jēzus personu kā “patieso Dieva atlētu”.

Nesenie pāvestu izteikumi ir bagātinājuši ekleziālās pārdomas par sportu, novietojot to cilvēciskā apvārsnī, liekot uzmanīties no dehumanizācijas un korupcijas riskiem, veicinot sportu kā privileģētu tikšanās un brālīguma vietu starp cilvēkiem un tautām. Šajā kontekstā šobrīd notiekošā sanāksme par sportu un garīgumu piedāvā iegremdēties pārdomās par “sportu, kas sniedzas tālāk”, kas ar poliedrisku vīziju gatavojas padziļināt ētiskās, kultūras, politiskās un garīgās vērtības.

Pāvests novēl vislabākos sanāksmes darba rezultātus un atstāj savai “sirdij dārgu” norādi. Tā ir sekojoša: sportā, nevienā tā līmenī, nevajadzētu mazināties “amatieriskam” garam, kas saglabā sporta oriģinalitāti. Šis stils ir cieši saistīts ar to cilvēku garīgās dzīves kvalitāti, kuri veido sporta vidi. Tie ir sporta klubu un sacensību vadītāji, treneri, tehniskie darbinieki un paši sportisti.

Svētais tēvs apsola sanāksmes dalībniekiem un visiem sporta pasaules pārstāvjiem savas lūgšanas un dod tiem savu apustulisko svētību.

17 maijs 2024, 14:58