Meklēt

Vācijas Katoļu dienas "Katholikentag" Erfurtē Vācijas Katoļu dienas "Katholikentag" Erfurtē  (ANSA)

Francisks ar vēstījuma starpniecību uzrunā "Katholikentag" dalībniekus

Pāvests ir nosūtījis vēstījumu 103. Vācijas Katoļu dienu “Katholikentag” dalībniekiem, kuri šoreiz ir pulcējušies Erfurtē, lai kopā lūgtos, apmainītos idejām, stiprinātu cits citu ticībā un liecinātu par Kristus Evaņģēliju. Tikšanās moto ir “Miera vīram pieder nākotne”.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 “37. Psalms skaidro, kāpēc miera vīram pieder nākotnes apsolījums,” atgādina pāvests. Tas ir tāpēc, ka viņš ir taisnīgs, dara to, kas patīk Dievam, jo viņš Dievam uzticas. Jau no pašiem sākumiem cilvēka traģēdija ir tā, ka viņš Dievam neuzticas, ka nedara to, kas Viņam labpatīk, bet iet savu ceļu. Ir noticis tā, ka vienotība un harmonija, ko Dievs vēlējās visai radībai, ir “iznākuši ārpus kontroles”. Cilvēks radību vairs neizmanto saskaņā ar Radītāja nodomiem, bet dara tai pāri ar savām egoistiskajām varas un peļņas ambīcijām. Tādējādi, pasaulē ir ienākušas ciešanas un nāve. “Daudzi cilvēki no dažādām kultūrām un sociālajiem slāņiem jūt, ka kaut kas cilvēkā un pasaulē nav kārtībā un ka nevaram iet uz priekšu kā iepriekš. Ir vajadzīga jauna atgriešanās un jauna efektīva orientācija,” raksta pāvests.

 “Jēzus misija,” turpina Francisks, “notika tieši šīs jaunās cilvēka orientācijas uz Dievu zīmē un ar to arī atjaunotnes un attiecību atveseļošanas ar brāļiem, radīto un galu galā – ar sevi, zīmē. Miers, ko nes Kristus, kļūst redzams, kad tas cilvēkiem dāvā jaunu cerību, nākotni smagos laikos – atstumtajiem, slimniekiem, tiem, kuri sapinušies grēkā. Kristus netaisnību sauca vārdā un nosodīja nevienlīdzību. Lai atjaunotu Dieva kārtību, Viņš nereti vien apgāza cilvēcisko vērtību loģiku un kārtību, un tas īpaši atspoguļojas Kalna sprediķī. Taču, mieru Viņš nes tieši ar asinīm uz krusta. Krusta klusumā klusē ieroči un runā izlīgšanas, piedošanas, dialoga, miera valoda. Kristus miers dzimst no mīlestības.”

 “Mēs, kristieši, esam aicināti nest tālāk Viņa misiju,” raksta pāvests Vācijas Katoļu dienu dalībniekiem. “Tāpat kā Viņš, arī mēs vēlamies dāvāt pamestajiem un atstumtajiem jaunu cieņu un likt tiem just, ka viņi nav vieni. Vēlamies iesaistīties arī sabiedriskajās norisēs un politikā, lai tiem būtu labāki dzīves apstākļi un jo īpaši, piešķirt tiem balsi, lai tā tiktu uzklausīta. Bez taisnības nav miera. Ne tikai Eiropā, bet arī citās pasaules vietās šobrīd tiek apdraudētas cilvēktiesības. Par cēloni tam ir antisemītisms, rasisms un citas ideoloģijas, kuras tiecas uz ekstrēmismu un vardarbību.”

 “Morālā, ekonomiskā, sociālā un politiskā krīze, ko šobrīd pārdzīvojam, ir cieši saistītas savā starpā. Raizes par dabu, taisnīgumu nabadzīgo priekšā, dzīvības un ģimenes aizsardzība, katra cilvēka cieņas aizstāvība, kā arī ārējais miers iet kopsolī,” teikts Svētā tēva vēstījumā. Tajā atzīmēts arī, ka problēmas attiecas uz visiem un var tikt atrisinātas tikai kopā. Tāpēc ir nepieciešams plašāks dialogs visos sociālās, ekonomiskās un politiskās dzīves līmeņos. Daudzās debates ar dažādiem sociālās dzīves pārstāvjiem, ko piedāvā “Katholikentag”, šajā ziņā dod labu iespēju. 

Pāvests pauž gandarījumu, ka šīs dienas kalpo arī par ekumeniskās un starpreliģiju tikšanās vietu. “Patiešām,” viņš raksta, “ir nepieciešama sadarbība starp visiem labas gribas cilvēkiem, kuri vēlas celt mierīgu nākotni.” “Miera vīram pieder nākotne. Lūgsimies par mieru! Lūgsimies cits par citu, lai Svētā Gara spēks mūs piepilda ar cerību un prieku,” aicina pāvests. Vācijas Katoļu dienu dalībniekiem viņš novēl garīgu bagātināšanos, apsola tos pavadīt ar savām lūgšanām un piesauc tiem Dieva svētību.

29 maijs 2024, 18:26