Meklēt

2024.05.19 Regina Caeli 2024.05.19 Regina Caeli  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Pāvests sveic svētceļniekus no Latvijas

19. maijā, uzrunā pēc lūgšanas “Debesu Karaliene”, pāvests visiem klātesošajiem ticīgajiem, kas bija sapulcējušies Svētā Pētera laukumā un kuru vidū atradās arī svētceļnieki no Latvijas, atgādināja, ka Svētais Gars ir harmonijas radītājs. Francisks lūdzās, lai Viņš dod valstu vadītājiem drosmi izbeigt karus.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

“Svētais Gars ir Tas, kas rada harmoniju, harmoniju!” – uzsvēra Romas bīskaps. “Un Viņš to rada no dažādām, dažkārt pat pretrunīgām realitātēm. Šodien, Vasarsvētku svētkos, lūgsim Svēto Garu, Tēva un Dēla Mīlestību, lai Viņš ienes saskaņu sirdīs, saskaņu ģimenēs, saskaņu sabiedrībā, saskaņu visā pasaulē; lai Gars veicina sadraudzību un brālību starp dažādu konfesiju kristiešiem; lai Viņš dod valdniekiem drosmi spert dialoga soļus, kas ļaus izbeigt karus – tik daudzos mūsdienu karus: iedomājieties par Ukrainu - manas domas ir īpaši pievērstas Harkovas pilsētai, kas pirms divām dienām piedzīvoja uzbrukumu -; padomāsim par Svēto Zemi, Palestīnu, Izraēlu; padomāsim par tik daudzām vietām, kur notiek kari. Lai Gars vada tautu vadītājus un mūs visus, lai mēs atvērtu durvis mieram”.

Uzrunas turpinājumā pāvests pateicās Veronas iedzīvotājiem, kuri iepriekšējā dienā viņu sirsnīgi uzņēma savā pilsētā. Viņš atzina, ka īpaši domā par Veronas cietumu, ko apmeklēja, par tā ieslodzītajiem, kuri viņam kārtējo reizi atgādināja, ka aiz cietuma mūriem pulsē dzīvība, cilvēcība un cerība. Svētais tēvs pateicās visam šīs ieslodzījuma iestādes personālam.

Sveicot visus Svētā Pētera laukumā sapulcējušos Romas ticīgos un svētceļniekus no dažādām Itālijas un pasaules malām, Francisks īpaši pieminēja svētceļniekus no Austrumtimoras, Urugvajas un Latvijas.

20 maijs 2024, 11:04