Meklēt

Lūgšana, studijas, brālība, misija – nākamā priestera dzīves stūrakmeņi

Sestdien, 20. aprīlī, pāvests tikās ar Garīgā semināra audzēkņiem no Seviļas (Spānija), kuri ieradās Romā svētceļojumā pie apustuļa Pētera kapa. Uzrunā Francisks pievērsās nākamo priesteru formācijai, norādot uz četriem tās aspektiem – garīgo dzīvi, studijām, kopienas dzīvi un pastorālo darbību.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Svētais tēvs semināristiem atgādināja, ka tikšanās notiek Labā Gana svētdienas priekšvakarā. Viņi ir saņēmuši aicinājumu no Kunga un gatavojas kļūt par ganiem pēc Kristus Sirds. Viņiem ir aizvien vairāk jālīdzinās Jēzum – Labajam Ganam, un tas notiek, izkopjot iepriekš minētos četrus aspektus, tas ir, rūpējoties par savu garīgo dzīvi, mācoties, dzīvojot kopienas dzīvi un iegūstot iemaņas pastorālajā darbā.

Pāvests uzsvēra, ka šī integrācija ir nepieciešama, pat neatliekama, lai kļūtu par pilnvērtīgiem priesteriem un atbildētu uz saņemto aicinājumu, pilnībā dāvājot sevi Dievam un saviem brāļiem un māsām, īpaši tiem, kas cieš visvairāk. Priesterī visam – lūgšanai, mācībām, brālībai un misijai – ir jābūt vienotiem. Francisks aicināja spāņu semināristus lietderīgi izmantot savu formācijas laiku – ar Dievam pievērstu sirdi, ar atvērtām rokām un plašu smaidu, lai visiem izplatītu Evaņģēlija prieku.

20 aprīlis 2024, 13:44