Meklēt

Jūnijā pāvests aicina lūgties par ģimeņu svētumu

Vispasaules lūgšanu tīkls publicējis video vēstījumu, kurā Francisks skaidro lūgšanu nodomu jūnija mēnesim.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Svētais tēvs atgādina, ka tuvojas Pasaules ģimeņu tikšanās, kas notiks Romā, un mudina kristīgās ģimenes paust savstarpēju mīlestību ar konkrētiem žestiem, mācīties no kļūdām, kā arī katrā momentā atrast Dieva klātbūtni. Mīlestība ģimenē katram no mums ir svētuma ceļš – norāda pāvests.

“Ģimene ir vieta, kur mēs mācāmies sadzīvot viens ar otru: sadzīvot ar jaunākiem un vecākiem. Un esot kopā – jaunieši, sirmgalvji, pieaugušie, bērni,paliekot vienoti savās atšķirībās, mēs evaņģelizējam ar savu dzīves piemēru.

Protams, nav tādas pilnīgas ģimenes. Vienmēr ir 'bet'.

Taču tam nav nozīmes. Mums nav jābaidās no kļūdām; no tām ir jāmācās, lai ietu uz priekšu.

Neaizmirsīsim, ka Dievs ir ar mums: mūsu ģimenē, apkārtnē, pilsētā, kurā dzīvojam. Viņš ir ar mums. Un Viņš par mums rūpējas. Viņš paliek ar mums kopā katrā brīdī viļņainās jūras sašūpotajā laivā: kad mēs strīdamies, kad ciešam, kad esam priecīgi, Kungs ir klāt un mūs pavada, palīdz mums, mūs palabo.

Ģimenes mīlestība ir personisks svētuma ceļš katram no mums. Tāpēc es to izvēlējos kā tematu šī mēneša Pasaules ģimeņu saietam.

Lūgsimies par visas pasaules kristīgajām ģimenēm: lai katra ģimene un visas ģimenes ar konkrētiem žestiem izdzīvo beznosacījumu mīlestību un svētumu savā ikdienas dzīvē”.

03 jūnijs 2022, 12:56