Meklēt

Tikšanās laikā Tikšanās laikā  (Vatican Media)

Dot vietu veselīgam kaunam, bez kura nav iespējamas pārmaiņas!

“Kad trūkst drošības un likumības, pirmie cieš vistrauslākie un tā dēvētie “pēdējie”,” teica pāvests, pieņemot audiencē Pontifikālās Mariāniskās akadēmijas un Itālijas Iekšlietu ministrijas Sabiedriskās drošības departamenta Antimafijas izmeklēšanas direkcijas pārstāvjus.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Abas organizācijas sadarbojas viena ar otru. Pāvests atzinīgi novērtēja to līdzšinējo darbu un aicināja būt tuvām sabiedrības vājākajiem locekļiem, kas bieži kļūst par varas upuriem. Francisks norādīja, ka ir svarīgi ne vien novērst un apkarot kriminālpārkāpumus, bet pretoties arī “mafiozam kultūras koloniālismam”, veicot pētījumus, studijas un izglītības aktivitātes, kuru mērķis ir apliecināt, ka civilais, sociālais un vides progress izriet nevis no korupcijas un privilēģijām, bet no taisnības, brīvības, godīguma un solidaritātes.

 “Jūsu delikātais un riskantais darbs ir pelnījis atzinību un atbalstu,” teica pāvests saviem viesiem. No savas puses viņš iedrošināja turpināt iesākto darbu ar entuziasmu, neraugoties uz to, ka sociālajā un arī ekleziālajā audeklā ir klātesoša kāda ēnaina zona, kurā joprojām ir jāpieliek pūliņi, lai spētu norobežoties no vecajām, kļūdainajām un pat amorālajām, darbības metodēm. Francisks apliecināja, ka ir nepieciešams, lai visi un visos līmeņos izlēmīgi sāk iet taisnības un godīguma ceļu. Lai tur, kur ir bijuši pārkāpumi un trūkumi, tiktu izpētīti cēloņi, dodot vietu veselīgam “kaunam”, bez kura nav iespējamas pārmaiņas un savstarpēja sadarbība.

25 jūnijs 2022, 17:45