Meklēt

Regina Coeli: jauna svētīgā, aicinājumi, nelaime Kubā, Mātes diena

Peru jauna svētīgā, Pasaules lūgšanas diena par aicinājumiem, Kubā notikusī eksplozija un Mātes diena – arī šiem tematiem Francisks pievērsās 8. maija uzrunā pēc lūgšanas “Regina Coeli”.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Pāvests pastāstīja, ka sestdien, 7. maijā, San Ramonā, Peru, par svētīgu tika pasludināta Labā Gana Žēlsirdības Dievmātes kongregācijas klostermāsa Agostina Rivasa Lopesa, saukta par Agučitu, kuru 1990. gadā nogalināja naidā pret ticību. Pat ja šī varonīgā misionāre apzinājās, ka riskē ar savu dzīvību, viņa tomēr vienmēr palika līdzās trūkumcietējiem – īpaši iezemiešu sievietēm un laukstrādniecēm. “Lai viņas piemērs izraisa visos vēlmi uzticīgi un drosmīgi kalpot Kristum. Aplaudēsim jaunajai svētīgajai” – sacīja pāvests.

Turpinājumā Svētais tēvs atgādināja, ka svētdien tiek atzīmēta Pasaules lūgšanas diena par aicinājumiem, kurai šogad izvēlēts temats: “Aicināti veidot cilvēku saimi”. Kristum ticīgie katrā kontinentā lūdz no Kunga aicinājumu uz priesterību un konsekrēto dzīvi dāvanu. Tāpat tie lūdzas par to, lai netrūktu misionāru, kā arī – par aicinājumiem uz laulību. Šī ir diena, kurā mēs visi, būdami kristieši, varam justies aicināti sekot Jēzum, teikt Viņam ‘jā’, atdarināt Viņu, lai atklātu to līksmi, ko sniedz savas dzīvības dāvāšana un priecīga un dedzīga kalpošana Evaņģēlijam – sacīja pāvests. Šajā sakarā viņš apsveica jaunos priesterus, kuri no rīta Svētā Jāņa Laterāna bazilikā, Romā, saņēma Ordinācijas sakramentu.

Francisks aicināja lūgties arī par kādā lielā Kubas galvaspilsētas Havanas viesnīcā notikušās eksplozijas upuriem. “Lai augšāmcēlušais Kristus aizved viņus Tēva mājās un sniedz mierinājumu viņu ģimenes locekļiem”, lūdzās pāvests.

Mātes dienā savas uzrunas noslēgumā Svētais tēvs mudināja visus pieminēt savas mammas – arī tās, kuras vairs nav mūsu vidū, bet turpina mājot mūsu sirdīs. Mēs lūdzamies par visām mammām, apliecinām viņām savu mīlestību un sveicam viņas – sacīja Francisks.

09 maijs 2022, 14:29