Meklēt

Tikšanās laikā ar svētā Šarla de Fuko garīgajiem dēliem un meitām Tikšanās laikā ar svētā Šarla de Fuko garīgajiem dēliem un meitām 

Pāvests tiekas ar svētā Šarla de Fuko garīgo saimi

Trešdien, 18. maijā, pāvests pieņēma audiencē Šarla de Fuko garīgās saimes locekļus, kuri aizvadītajā svētdienā piedalījās kanonizācijas svinībās Svētā Pētera laukumā.

Inese Šteinerte - Vatikāns

“Viņā mēs varam saskatīt mūslaiku pravieti, kurš prata izgaismot ticības būtību un universālumu,” teica pāvests par svēto Šarlu de Fuko. Būtiskais viņa izpratnē, ir izsakāms divos vārdos “Jēzus” un “Caritas”. Pāvests novēlēja, lai arī nupat par svētu pasludinātā brāļa Šarla garīgās ģimenes locekļi varētu iedomāties Jēzu, kurš staigā ļaužu vidū, kurš ar pacietību veic smago darbu, kurš vada ikdienu savā ģimenē Nācaretes pilsētā.

 Eremīta dzīves klusumā, adorācijā un kalpojumā brāļiem, Šarls de Fuko rakstīja: “kamēr mēs pirmajā vietā cenšamies likt darbus, kuru rezultāts ir redzams un taustāms, Dievs pirmajā vietā liek mīlestību un tad mīlestības iedvesmotu upuri, un no mīlestības izrietošu paklausību” (Vēstule Marijai de Bondī, 1015. gada 20. maijā). Pāvests norādīja, ka mums, kā Baznīcai, ir nepieciešams atgriezties pie būtiskā, nenomaldīties daudzās mazsvarīgās lietās, riskējot no sava redzesloka pazaudēt vienkāršo Evaņģēlija skaidrību.

Pāvests izcēla arī universālumu, kas piemita jaunajam svētajam. Būt kristietim, viņam nozīmēja būt par brāli visiem, sākot no vismazākajiem. Viņa mērķis nebija konvertēt citus, bet dzīvot saskaņā ar Dieva mīlestību, kurai nav nosacījumu, īstenojot “labestības apustulātu”. Viņš atvēra savas mājas durvis, lai tā kalpotu par “ostu”, par “Labā gana jumtu” visiem – kristiešiem, musulmaņiem, ebrejiem un elku pielūdzējiem.

Pāvests pateicās svētā Šarla de Fuko garīgajiem dēliem un meitām par to, ka viņi nes šo liecību, kas daudziem ir nākusi par labu, jo īpaši šai laikā, kurā pastāv risks aizvērties partikulārismos, palielināt distanci un no redzesloka pazaudēt brāli.

Francisks saviem viesiem novēlēja, lai Jaunava Marija tiem palīdz glabāt un uzturēt prieku, kāds piemita Šarlam de Fuko, jo prieks ir vistīrākā liecība, ko varam sniegt Jēzum katrā vietā un katrā laikā. Pāvests izteica pateicību arī pašam svētajam Šarlam, jo viņa garīgums Horhem Bergoljo “ir nācis par labu”, kad viņš studējis teoloģiju, kas bijuši brieduma, kā arī krīzes gadi. Šis garīgums ir palīdzējis rast vienkāršāku, mazāk pelagiānisku un Kungam tuvāku ceļu kristīgajā dzīvē.

18 maijs 2022, 18:40