Meklēt

Pāvests tiekas ar kopienas "Chemin Neuf" Politiskās brālības jauniešiem Pāvests tiekas ar kopienas "Chemin Neuf" Politiskās brālības jauniešiem  (Vatican Media)

Francisks: Politika ir tikšanās, apsvērumi, rīcība

16. maijā pāvests pieņēma audiencē kopienas “Chemin Neuf” Politiskās brālības jauniešu grupu. Francisks atcerējās savu tikšanos ar viņiem pagājušajā gadā, kad jaunieši uzticēja viņa lūgšanām dalību pasākumā “Changemakers” (“Pārmaiņu veicēji”) Budapeštā.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 “Veids, kādā piedalījāties šai pasākumā, man šķiet, ir laba tās nozīmes īstenošana, kāda piemīt politikai, jo īpaši, ja esat kristieši,” teica pāvests. Viņš atgādināja, ka “politika ir tikšanās, apsvērumi, rīcība.”

“Politika galvenokārt ir tikšanās,” norādīja Francisks, piebilstot, ka būdami kristieši, esam aicināti politisko tikšanos padarīt par brālīgu tikšanos, jo īpaši ar tiem, kas nav gluži vienādās domās ar mums. Tas nozīmē, saskatīt tai cilvēkā, ar kuru veicam dialogu, patiesu brāli, Dieva mīlētu bērnu. Tātad, šī tikšanās māksla sākas ar skatiena maiņu attiecībā pret otru, ar viņa personas pieņemšanu un respektu bez nosacījumiem. “Ja šādas sirds pārmaiņas nenotiek,” brīdināja pāvests, “tad politika riskē kļūt par bieži vien vardarbīgu konfrontāciju, lai liktu triumfēt savām idejām, tiecoties pēc savām interesēm, nevis pēc kopējā labuma.”

Kristīgajā izpratnē politika ir arī apsvērumi, pārdomas, jeb kopīgā plāna izveidošana. “Kā kristieši saprotam, ka politika prasa kopīgi meklēt vispārējo labumu, nevis kontrastējošu interešu konfrontāciju. Lai izstrādātu šo kopīgo projektu, kristiešiem par bāku kalpo Evaņģēlijs, kas pasaulei dod dziļi pozitīvu redzējumu par Dieva mīlēto cilvēku,” teica pāvests.  

Visbeidzot, politika ir arī rīcība. Svētais tēvs izteica prieku, ka “Chemin Neuf” jauniešu Politiskā brālība neapstājas pie debatēm un savstarpējas dalīšanās vien, bet vedina arī pie konkrētiem darbiem. “Kā kristiešiem, mums ir nepieciešams vienmēr salīdzināt idejas ar realitāti, ja nevēlamies celt māju uz plūstošām smiltīm. Neaizmirsīsim, ka realitāte ir svarīgāka par ideju,” uzsvēra pāvests. Viņš iedrošināja jauniešus darboties migrantu un ekoloģijas labā.

Daži no “Chemin Neuf” jauniešiem ir izvēlējušies dzīvot nabadzīgajos Parīzes kvartālos, lai uzklausītu nabagus. “Lūk, kristīgais veids, kā “taisīt politiku”,” norādīja Francisks.

Tikšanās noslēgumā Svētais tēvs aicināja kopā lūgt Kunga svētību: “Kungs Jēzu, svētī mūs visus, kuri strādājam tev tuvu. Svētī mūsu idejas, svētī mūsu sirdis, svētī mūsu rokas! Āmen!”

17 maijs 2022, 14:09