Meklēt

Francisks iestājas par bērnu darbaspēka izskaušanu

Pāvests ir nosūtījis vēstījumu V Globālās konferences par bērnu darbaspēka izskaušanu dalībniekiem, kas ir pulcējušies Durbanā, Dienvidāfrikā.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Francisks atzīmē, ka šo traģēdiju pastiprinājusi globālā pandēmija un galējās nabadzības izplatība daudzās pasaules valstīs. “Par nožēlu, daudzas mazas rokas ar laukus, strādā raktuvēs, bet kājas staigā milzīgus attālumus, lai sagādātu ūdeni,” raksta Francisks. Viņš atzīmē, ka tas attur bērnus no mācībām skolā, nemaz jau nerunājot par viņu iesaistīšanu prostitūcijā, kas tiem nolaupa Dieva doto cieņu.

Pāvests novēl, lai konferences dalībnieku centieni ir veltīti globālās nabadzības un nevienlīdzības strukturālo cēloņu novēršanai, un lai šī tikšanās ved pie lielākas starptautiskas un nacionāla līmeņa uzmanības, pie apņēmības veicināt bērnu aizsardzības sistēmas un pieeju izglītībai visiem bez izņēmuma.

18 maijs 2022, 18:32