Meklēt

Mariupole, Ukraina Mariupole, Ukraina  (ANSA)

Pāvests par Krievijas iebrukumu Ukrainā: tas ir "apkaunojošs karš"

Šis karš ir diemžēl varas vecās loģikas rezultāts, kas joprojām dominē tā dēvētajā ģeopolitikā – sacīja pāvests, 24. martā tiekoties ar Itāliešu sieviešu centra rīkotās tikšanās dalībniecēm. Uzrunā viņš norādīja, ka varas loģika ir jāaizstāj ar kalpošanas un rūpēšanās loģiku. Sievietes var šajā procesā spēlēt svarīgu lomu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Centrs izveidojās Otrā pasaules kara laikā, 1944. gadā, lai iestātos sievietes cieņas un tiesību labā un sargātu visu, kas ir cilvēcisks. Tā bija šodien tā saucamās “aprūpes kultūras” izvēle, kas aizstātu ekspluatācijas un dominēšanas kultūru. Šajā kontekstā pāvests uzsvēra, ka politika ir tuvākmīlestības forma – varbūt pat visaugstākā forma.

“Tagad ir skaidrs, ka laba politika nevar smelt iedvesmu no varas kultūras, ko saprotam kā virskundzību un patvaļu”, viņš teica. Labu politiku var iedvesmot tikai tāda kultūra, kur tiek izrādīta uzmanība cilvēkam, kur tiek ievērota viņa personas cieņa un kur cilvēki rūpējas par savām “kopīgajām mājām”. “To diemžēl negatīvā veidā pierāda apkaunojošais karš, kam mēs esam aculiecinieki”, uzsvēra Francisks, atzīstot, ka ir “neizturami redzēt to, kas notika un notiek Ukrainā”.

Šis karš, pēc Svētā tēva domām, ir diemžēl varas vecās loģikas rezultāts, kas joprojām dominē tā dēvētajā ģeopolitikā. “To parāda pēdējo 70 gadu vēsture”, viņš sacīja. “Vietējie kari visu laiku ir notikuši, tāpēc es sacīju, ka mēs piedzīvojām fragmentāru trešo pasaules karu – līdz brīdim, kad sākās šis, kas apmēra ziņā ir lielāks un apdraud visu pasauli”. Taču “pamatproblēma paliek nemainīga: mēs turpinām pārvaldīt pasauli kā šahā, kur varenie meklē gājienus, kā paplašināt savu virskundzību, kaitējot citiem”.

Turpinājumā Francisks atzina, ka risinājums jāmeklē ne ieročos, ne arī sankcijās, bet citādākā pieejā, kas būtu orientēta uz rūpēm par cilvēku un radību. Tas nozīmē, ka ir jāmaina virziens, un sievietes šeit var spēlēt svarīgu lomu. Ja viņām izdosies panākt, ka virskundzības loģika tiek aizstāta ar kalpošanas loģiku, tad viņas izmainīs arī sistēmu. Sieviešu spēks ir liels! – uzsvēra pāvests.

24 marts 2022, 16:04