Meklēt

Pāvests Francisks Pāvests Francisks 

Pāvesta vēstījums Ziemassvētkos: saklausīt cietošo tautu saucienus

25. decembra pusdienlaikā no Svētā Pētera bazilikas balkona pāvests lasīja Ziemassvētku vēstījumu "Urbi et Orbi" - "Pilsētai un pasaulei" un deva savu apustulisko svētību. Par spīti lietum un vējam laukumā bija sapulcējušies vairāki tūkstoši cilvēku.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Dārgie brāļi un māsas, priecīgus Kristus dzimšanas svētkus!

Dieva Vārds, kas radīja pasauli un piešķīra vēsturei un cilvēka dzīvei nozīmi, ir tapis miesa un atnācis, lai dzīvotu mūsu vidū. Tas ir atklājies kā kluss čuksts, kā maiga vēja pūsma, lai piepildītu ar izbrīnu katra vīrieša un sievietes sirdi, kas atveras Dieva noslēpumam.

Vārds ir tapis miesa, lai sarunātos ar mums. Dievs vēlas dialogu, nevis monologu. Pats Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, ir dialogs, mūžīgā un bezgalīgā mīlestības un dzīvības komūnija. Ienākot pasaulē Iemiesotā Vārda Personā, Dievs ne tikai parādīja satikšanās un dialoga ceļu, bet pats sevī iemiesoja šo ceļu, lai mēs ietu pa to ar paļāvību un cerību.

Māsa, brāļi, "kāda būtu pasaule bez daudzu cēlsirdīgu cilvēku pacietīgā dialoga, kuri saglabāja vienotas ģimenes un kopienas" (Enciklika Fratelli tutti, 198). To mēs vēl vairāk apzināmies pašreizējā pandēmijas laikā. Mūsu spēja veidot sociālās attiecības ir pakļauta smagam pārbaudījumam; nostiprinās tendence noslēgties sevī, rīkoties pēc saviem ieskatiem, atteikties iziet pretī, satikties, darīt kaut ko kopā. Arī starptautiskā līmenī pastāv risks pārstāt sarunāties vienam ar otru, risks izvēlēties īsāku ceļu, nevis iet pa garāku dialoga ceļu. Taču tikai šis pēdējais reāli ved pie konfliktu risināšanas, nodrošinot kopīgas un ilgstošas iespējas.

Laikā, kad mums visapkārt un visā pasaulē skan vēsts par Pestītāja piedzimšanu, kurš ir patiesa miera avots, joprojām redzam daudzus konfliktus, krīzes un pretrunas. Mēs pie tā esam tā pieraduši, ka neievērojam milzīgās traģēdijas. Mums draud briesmas, ka varam nedzirdēt savu brāļu un māsu sāpīgos un izmisuma pilnos saucienus.

Lūgsim par Sīrijas tautu, kas jau vairāk nekā desmit gadus cieš karu, kas paņēmis daudzu cilvēku dzīvības un radījis milzīgu bēgļu rindu. Padomāsim par Irāku, kurai pēc ilgā konflikta vēl joprojām ir grūti nostāties uz kājām. Centīsimies sadzirdēt bērnu saucienus, kas atskan Jemenā, kur gadiem ilgi notiek briesmīga, noklusēta un visu aizmirsta traģēdija, kas katru dienu nes nāvi.

Padomāsim par izraēliešiem un palestīniešiem, kuru starpā valda spriedze, kas joprojām turpinās bez risinājuma un kam ir arvien nopietnākas sociālās un politiskās sekas. Neaizmirsīsim arī Betlēmi – vietu, kur piedzima Jēzus, un kas piedzīvo grūtus brīžus pandēmijas izraisīto ekonomisko problēmu dēļ. Ierobežojumi, kas neļauj svētceļniekiem apmeklēt Svēto Zemi, negatīvi ietekmē iedzīvotāju dzīvi. Lūgsimies par Libānu, kas cieš ļoti smagu krīzi, radot satraukumu par ekonomisko un sociālo situāciju valstī.

Un te, nakts vidū, atklājās cerības zīme! "Mīlestība, kas iekustina sauli uz zvaigznes (Debesis, XXXIII, 145) – kā saka Dante – šodien tapa miesa. Dievs ieradās cilvēka veidolā, dalījās mūsu sāpēs un izlauzās cauri mūsu vienaldzības mūrim. Nakts aukstumā Viņš izstiepj mums pretī savas rociņas: Viņam vajag visu, un Viņš nāk, lai mums dotu visu. Lūgsim no Viņa spēku uzsākt dialogu. Šajā svētku dienā lūgsim, lai Viņš uzmodina cilvēku sirdīs ilgas pēc izlīguma un brālības. Uz Viņu paceļam savus lūgumus.

Bērns Jēzu, dāvā mieru un saskaņu Tuvo Austrumu tautām un visai pasaulei. Stiprini tos, kuri iesaistās humānās palīdzības sniegšanā cilvēkiem, kuri spiesti atstāt savu dzimteni; mierini Afganistānas tautu, kas vairāk nekā četrdesmit gadus cieš smagus konfliktus, kuru dēļ daudzi ir spiesti pamest savas mājas.

Tautu Karali, palīdzi politisko varu pārstāvjiem panākt mieru un izlīgumu spriedzes un konfliktu plosītajā sabiedrībā. Atbalsti Mjanmas iedzīvotājus, kur neiecietība un vardarbība bieži skar arī kristiešu kopienu un kultas vietas, aptumšojot ļaužu miermīlīgās sejas. Esi gaisma un atbalsts tiem, kuri tic un darbojas dialoga un miera labā, ejot nereti pret straumi, un neļauj konflikta metastāzēm izplatīties Ukrainā.

Miera Karali, palīdzi Etiopijai atrast izlīguma un miera ceļu caur atklātu dialogu, kur pirmajā vietā tiktu noliktas cilvēku vajadzības. Sadzirdi Sāhelas reģiona iedzīvotāju saucienus, kas cieš starptautiskā terorisma vardarbību. Pievērs savu skatienu Ziemeļāfrikas tautām, kas cieš šķelšanās, bezdarba un ekonomiskās nevienlīdzības dramatiskās sekas. Atvieglo arī daudzu brāļu un māsu ciešanas, kādas rada iekšējie konflikti Sudānā un Dienvidsudānā.

Ļauj, lai, ejot dialoga, savstarpējas cieņas un visu cilvēku tiesību un kultūras vērtību atzīšanas ceļu, Amerikas kontinenta tautu sirdīs gūst virsroku solidaritātes, izlīgšanas un mierīgas sadzīvošanas vērtības.

Dieva Dēls, mierini vardarbības pret sievietēm upurus, kas strauji izplatās pandēmijas laikā. Dod cerību bērniem un jauniešiem, kuri kļūst par iebiedēšanas un ļaunprātīgas izmantošanas upuriem. Mierini un apmīļo vecos ļaudis, īpaši tos, kuri dzīvo dziļā vientulībā. Dāvā mieru un vienotību ģimenēm, kas ir audzināšanas vieta un sociālās sabiedrības pamatšūniņa.

Dievs-ar-mums, dāvā veselību slimniekiem un iedvesmo visus labas gribas cilvēkus meklēt piemērotākos risinājumus veselības krīzes un tās seku pārvarēšanai. Dari dāsnas mūsu sirdis, lai nepieciešamo ārstēšanu, īpaši vakcīnas, saņemtu arī neaizsargātākās iedzīvotāju grupas. Atalgo visus, kuri ar cieņu un pašaizliedzību rūpējas par ģimenes locekļiem, slimajiem un visvājākajiem.

Betlēmes Bērns, dari, lai konfliktu civilie un militārie gūstekņi un tie, kuri ieslodzīti politisku iemeslu dēļ, varētu pēc iespējas ātrāk atgriezties mājās. Atmodini mūs no vienaldzības migrantu, bēgļu un pārvietoto personu grūtās situācijas priekšā. Viņu skatiens lūdz nepagriezt muguru un nenoliegt savu cilvēcību, kas mūs vieno, lai mēs padarītu viņu vēsturi par savu vēsturi un neaizmirstu viņu traģēdijas

Mūžīgais Vārds, kas tapi miesa, liec mums neaizmirst arī par mūsu kopīgām mājām, kas cieš no mūsu nolaidības, ar kādu mēs bieži pret to izturamies, un palīdzi politiskajām varām atrast efektīvus risinājumus, lai jaunās paaudzes dzīvotu dzīvību cienošā vidē.

Dārgie brāļi un māsas!

Mūsu laikos ir daudz grūtību, bet spēcīgāka par visu ir cerība, jo "Bērns mums ir dzimis" (Is 9,5). Viņš ir Dieva Vārds, un kļuva bērns, kas spēj tikai raudāt un kam viss ir vajadzīgs. Viņš gribēja iemācīties runāt, kā jebkurš bērns, lai mēs iemācītos klausīties Dievu, mūsu Tēvu, un klausīties vienam otru, un veikt dialogu kā brāļi un māsas. Kristu, kurš piedzimi mūsu dēļ, māci mums iet miera ceļus kopā ar Tevi.

Visiem novēlu priecīgus Kristus dzimšanas svētkus!

25 decembris 2021, 13:00