Meklēt

Pāvests cilvēkiem ar invaliditāti: "Baznīca ir jūsu mājas!"

Vatikāns publiskojis pāvesta vēstījumu Starptautiskajā cilvēku ar invaliditāti dienā, kas tiks atzīmēta 3. decembrī. Svētais tēvs mudina cilvēkus ar īpašām vajadzībām izkopt savu draudzību ar Jēzu, lai dzīvotu “izlīguši” ar savu stāvokli.

Jānis Evertovskis – Vatikāns                                                                           

Vēstījuma tematam ir izvēlēti Jāņa evaņģēlija vārdi: “Jūs esat mani draugi” (15, 14). Francisks dokumenta sākumā atgādina, ka Jēzus ir mūsu draugs, un cilvēkiem ar invaliditāti atkārto, ka Baznīca viņus mīl un katrs no viņiem ir vajadzīgs Baznīcai.

“Mēs, kristieši, esam saņēmuši dāvanu – pieeju Jēzus sirdij un draudzību ar Viņu”, raksta pāvests. “Tā ir privilēģija, ar kuru mēs esam svētīti un tā kļūst par mūsu aicinājumu. Mūsu aicinājums ir būt Viņa draugiem. Uzticīga un personīga draudzība ar Jēzu var patiešām kļūt par garīgu atslēgu, lai mēs pieņemtu mums visiem zināmos ierobežojumus un dzīvotu ‘izlīguši’ ar savu stāvokli”.

“Baznīca ir jūsu mājas!” turpina Svētais tēvs. Viņš atgādina, ka, pateicoties Kristībai, katrs no mums kļūst par pilntiesīgiem Baznīcas locekļiem, un aicina cilvēkus ar īpašām vajadzībām piedalīties sinodālajā procesā, kas iesākās 10. oktobrī.

Pāvests pauž nožēlu, ka šie cilvēki joprojām tiek diskriminēti. Sabiedrībā aizvien pastāv aizspriedumi. Baznīcā šis fenomens reizēm ir izpaudies kā sakramentu atteikšana. Taču jaunajā Katehēzes direktorijā uzsvērts, ka neviens nedrīkst atteikt sakramentus cilvēkiem ar invaliditāti. Draudzība ar Jēzu ir nepelnīta dāvana, ko Viņš sniedz visiem. Jēzus mūs glābj un, pateicoties Viņam, mēs varam savas atšķirības izdzīvot kā bagātību.

Svētais tēvs arī apliecina, ka Baznīca ir līdzās tiem, kurus skāra koronavīrusa pandēmija. To īpaši sāpīgi izjuta tie cilvēki ar invaliditāti, kuri atrodas sociālās aprūpes centros. Viņi vēl vairāk cieta tāpēc, ka nedrīkstēja satikties ar saviem tuviniekiem. Šajās iestādēs vīruss bija īpaši negants, un, neraugoties uz personāla pūliņiem, paņēma daudzu cilvēku dzīvību. “Ziniet, ka pāvests un Baznīca ir jums īpaši līdzās, ar sirsnību un maigumu!” apliecina pāvests.

Visbeidzot Francisks aicina lūgties un iet svētuma ceļu. “Evaņģēlijs ir domāts arī tev!” viņš atgādina. Šis Vārds ir adresēts katram no mums. Tas mierina un reizē mudina atgriezties. Jēzus grib, lai mēs sasniegtu to labumu, kuram tikām radīti. Runājot par lūgšanu, pāvests uzsver, ka neviens nav tik vājš, ka nevarētu lūgties, pielūgt Kungu, godināt Viņa svēto Vārdu un lūgties par citu pestīšanu. Dieva priekšā mēs visi esam vienādi. Svētais tēvs atzīst, ka mūsdienās lūgšana ir vajadzīgāka nekā jebkad agrāk. Pirmais veids, kā varam visi kopā iet cauri pandēmijas vētrai, ir lūgšana.

25 novembris 2021, 13:25