Meklēt

Svētais tēvs mudina jauniešus iet pret sava egoisma straumi

Svētdien, 21. novembrī, Kristus Karaļa svētkos, Baznīca diecēzes līmenī atzīmēja 36. Pasaules jauniešu dienu. Svētā Pētera bazilikā notika Euharistijas svinības, ko vadīja pāvests Francisks. Viņš mudināja jauniešus iestāties par patiesību un taisnību un iet pret straumi.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Baznīcas liturģiskā gada pēdējā svētdienā Francisks vērsās īpaši pie jauniešiem, aicinot tos kontemplēt Jēzu, kurš “nāk ar debesu mākoņiem” (Atkl 1, 7; Dan 7, 13) un kurš stāv Pilāta priekšā un saka: “Es esmu Ķēniņš” (Jņ 18, 37). Svētais tēvs mudināja jauniešus, iesākot ceļu uz Pasaules jauniešu dienām Lisabonā 2023. gadā, apstāties un pievērsties šiem diviem Jēzus tēliem, kas iezīmēti šīs svētdienas Svēto Rakstu lasījumos.

Pirmajā lasījumā, kur teikts, ka Jēzus “nāk ar debesu mākoņiem”, tiek runāts par Viņa godības pilno atnākšanu laiku beigās un mums atklāts, ka pēdējais vārds pār mūsu dzīvi piederēs Jēzum, kurš stāv pāri visām šī laika grūtībām. Viņš “nāk ar debesu mākoņiem”, lai mūs iedrošinātu un apliecinātu, ka tad, kad mūsu dzīve ir ietīta tumšos mākoņos, Viņš nepamet mūs vienus. Viņš ir ar mums visu laiku. Viņš nāk, lai mūs apgaismotu un ļautu mums atgūt mieru – skaidroja pāvests.

Meklēt Kungu “nakts redzējumā” (Dan 7, 13) nozīmē saglabāt spožu skatienu pat tad, kad valda tumsa, nepārtraukt tiekties pēc gaismas arī savas sirds tumsā vai tumsā, kas ir visapkārt. Svarīgi atraut savu skatienu no zemes, pacelt to uz augšu, uzvarēt kārdinājumu palikt guļam uz savu baiļu grīdas, kārdinājumu ieslēgties savās domās un apraudāt savu likteni. Palikt savās bailēs ir bīstami – piebilda Francisks. Kungs mūs aicina celties, vērst savu skatienu uz augšu, stāvēt arī tad, kad šķiet, ka viss jūk un brūk, celt un spēt sapņot – viņš uzsvēra.

Svētais tēvs atgādināja, ka Baznīcai ir vajadzīgs jauniešu entuziasms un dedzība, un aicināja viņus visu uzticēt Jēzum. “Viņš mīl jūsu sapņus un jums palīdz tos īstenot”, teica pāvests. Baznīcai un sabiedrībai ir vajadzīgi “sapņotāji, kuri mums palīdz saglabāt atvērtību Svētā Gara pārsteigumiem”.

Turpinājumā Romas bīskaps pievērsās otrajam, Evaņģēlijā atklātajam tēlam. Atrazdamies Pilāta priekšā, Jēzus saka: “Es esmu Ķēniņš”. Mēs varam apbrīnot Viņa noteiktību, drosmi un brīvību. Jēzus nemeklē nekādus kompromisus. Viņš ar savu dzīvi sludina, ka Viņa valstība atšķiras no šīs pasaules valstības. Dievs nevalda, lai palielinātu savu varu un nospiestu citus. Viņš nevalda ar spēku un ieročiem. Pāvests atgādināja, ka Dieva valstība ir mīlestības valstība.

Dārgie jaunieši, Jēzus brīvība ir fascinējoša – viņš uzsvēra. Ļausim, lai tā mūsos vibrē, lai tā mūs sapurina, lai tā izraisa mūsos drosmi tiekties pēc patiesības. Uzdosim sev jautājumu: ‘Ja Pilāta vietā Jēzus priekšā tagad atrastos es, skatoties Viņam acīs, par ko es kaunētos? Kādā ziņā es esmu nepatiess patiesības, kas ir Jēzus, priekšā? Kādi ir mani dubultie vaibsti, kas Viņam nepatīk?’ Tādi ir katram no mums. Meklē tos, meklē! Mūsos visos ir kādas divdomības, kompromisi, mēs cenšamies šo un to “pieslīpēt”, lai tikai krusts būtu no mums tālāk. Mums jānostājas Jēzus priekšā, lai tādējādi ieviestu sevī patiesību. Mums Viņu jāpielūdz, lai iegūtu iekšējo brīvību, lai izgaismotu savu dzīvi un neļautu sevi pievilt patēriņa maldugunīm, kas apžilbina un paralizē. Draugi, mēs esam šeit, lai ņemtu savu dzīvi rokās un izdzīvotu to pilnīgi! – sacīja pāvests.

Ja iemantosim brīvību, ko sniedz Jēzus, mums pietiks arī drosmes iet pret straumi; nevis lai ietu jeb vērstos pret kādu, kā to dara tie, kuri nostāda sevi upura lomā vai meklē sazvērestības un vienmēr noveļ vainu uz citiem, bet lai ietu pret neveselīgo sava egoistiskā, noslēgtā un cietā “es” straumi un sekotu Jēzum. Viņš mūs māca vērsties pret ļauno ar pazemīgo un maigo labā spēku, nemeklējot nekādus aplinkus ceļus vai viltu.

Pāvests norādīja, ka mūsu pasaulei, kas ir tik daudz ļaunuma ievainota, nav vajadzīgi citi divdomīgi kompromisi, cilvēki, kuri kā jūras viļņi mētājas turpu šurpu, kuri, meklējot to, kas ir izdevīgi, iet mazliet pa labi un mazliet pa kreisi. “Nē, dārgie jaunieši!” viņš uzsvēra. “Esiet brīvi, esiet patiesi, esiet sabiedrības kritiskā balss! Nebaidieties kritizēt, mums ir vajadzīga jūsu kritika”. Noslēgumā Svētais tēvs mudināja jauniešus, sekojot Jēzum, cīnīties par taisnības, mīlestības un miera valstību, un būt par Dieva mīlestības zīmēm pasaulei. 

36. Pasaules jauniešu diena
21 novembris 2021, 11:16