Meklēt

UNESCO ģenerāldirektores vizīte Vatikānā 2018. gada 17. decembrī UNESCO ģenerāldirektores vizīte Vatikānā 2018. gada 17. decembrī 

Francisks sveic UNESCO 75 gadu jubilejā

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) svin 75 gadu jubileju. Šajā sakarā pāvests nosūtīja apsveikumu tās ģenerāldirektorei Odrijai Azulē. Svētais tēvs pauž prieku par “privileģētajām attiecībām”, kādas Baznīca uztur ar UNESCO.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

“Patiešām, Baznīca kalpo Evaņģēlijam”, raksta Francisks, “un Evaņģēlijs ir vēsturei zināmā viscilvēciskākā vēsts. Tā ir dzīvības, brīvības, cerības vēsts, kas visos laikos un visās vietās ir iedvesmojusi neskaitāmas izglītības iniciatīvas un veicinājusi cilvēces zinātnisko un kultūras izaugsmi”.

Pāvests atgādina, ka UNESCO ir Svētā Krēsla īpašs sarunu biedrs kopīgā kalpojumā mieram un solidaritātei tautu starpā, cilvēka integrālās attīstības veicināšanā un cilvēces kultūras mantojuma aizsardzībā.

Organizācijas sēdeklis atrodas Parīzē. 1980. gada 2. jūnijā to apmeklēja pāvests Jānis Pāvils II. Pēdējā laikā Svētā Krēsla attiecības ar UNESCO ir kļuvušas vēl ciešākas, īpaši saistībā ar Franciska vizīti Irākā un šī gada 7. oktobrī notikušo ekoloģijai un vides tematiem veltītā studiju cikla atklāšanu Laterāna Pontifikālajā universitātē. Tajā piedalījās arī UNESCO ģenerāldirektore Odrija Azulē.

13 novembris 2021, 14:01