Meklēt

Pāvests videovēstījumā uzrunā Tautas kustības visā pasaulē

Pāvests ar videovēstījuma starpniecību uzrunā Pasaules Tautas kustību ceturtās tikšanās dalībniekus. Viņš vēršas pie planētas vareno sirdsapziņas, aicinot tos strādāt taisnīgākas, solidārākas un brālīgākas pasaules labā.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Francisks prasa atcelt nabadzīgo zemju parādus, aizliegt ieročus, izbeigt agresiju un sankcijas, nodrošināt visiem pieeju vakcīnām. Bez tam, izskan prasība nekavējoties nodrošināt strādniekus ar minimālo algu un samazināt darba dienu.

Savus adresātus – Pasaules Tautas kustību dalībniekus, pāvests sauc par “sociālajiem dzejniekiem”, pateicas viņiem par to, ko tie dara, kā arī par netaisnību izgaismojumu. Francisks piemin pārtikas krīzi, kas šogad ir skārusi 20 miljonus cilvēku un prasījusi upurus, kuri “var pārsniegt Covid upurus”.

Pāvests aicina mainīt struktūras, kuras Baznīcas Sociālā doktrīna traktē kā “grēka struktūras”, un sociālekonomiskajiem modeļiem atgriezt “cilvēcisko seju”.

Francisks vēstījumā vairākkārt izmanto apelējumu “Dieva vārdā...”. Lūk, viņa izteiktie pamudinājumi:

Dieva vārdā vēlos prasīt lielajām laboratorijām, lai tās liberalizē patentējumus, lai izdara cilvēcīgu žestu un ļauj, lai katrai zemei, katrai tautai, katram cilvēkam ir pieeja vakcīnai. Pasaulē ir zemes, kurās tikai 3-4% iedzīvotāju ir vakcinēti.

Dieva vārdā vēlos lūgt, lai finansu grupas un starptautiskie kredītorganismi ļauj nabadzīgajām zemēm savus iedzīvotājus nodrošināt ar pirmās nepieciešamības precēm un atceļ parādus, kas daudzreiz ir pret šo tautu interesēm.

Dieva vārdā vēlos lūgt lielajām dabīgo izrakteņu, naftas, mežu, nekustāmā īpašuma, lauksaimniecības kompānijām, lai tās izbeidz mežu, ūdeņu un kalnu izpostīšanu, lai izbeidz upju un jūru piesārņošanu, lai izbeidz indēt tautas un pārtiku.

Dieva vārdā vēlos aicināt lielās pārtikas kompānijas beigt uzspiest monopolistiskas ražošanas un sadales struktūras, kas paceļ cenas un atņem maizi izsalkušajiem.

Dieva vārdā vēlos lūgt ieroču ražotājiem un izplatītājiem pilnībā izbeigt savu darbību, kas vairo vardarbību un karus, bieži vien ģeopolitisko spēļu ietvaros, kā rezultātā miljoniem cilvēku iet bojā, vai ir spiesti bēgt.

Dieva vārdā vēlos aicināt tehnoloģiju gigantus izbeigt izmantot cilvēka vājumu, personu ievainojamību, lai vairotu peļņu, neievērojot, kā tiek vairots naids, neapmierinātība, nepatiesas ziņas, sazvērestību teorijas, politiskās manipulācijas.

Dieva vārdā vēlos aicināt telekomunikāciju gigantus nodrošināt pieeju izglītojošam saturam un skolotāju savstarpējai apmaiņai Internetā, lai nabadzīgo ģimeņu bērni varētu saņemt izglītību karantīnas kontekstos.

Dieva vārdā vēlos lūgt masu komunikācijas līdzekļus, lai tie izbeidz post-patiesības, dezinformācijas, neslavas celšanas, apmelošanas un slimīgas pieķeršanās loģiku skandāliem un zemiskajam. Lai masu komunikācijas līdzekļi cenšas sniegt ieguldījumu cilvēku brālīgumā un empātijas labā ar vājākajiem.

  Dieva vārdā vēlos aicināt lielvaras izbeigt agresijas, unilaterālu bloķēšanu un sankcijas pret jebkuru citu valsti un jebkuru zemes nostūri. Nē neokoloniālismam! Konflikti ir jārisina multilaterālā ceļā, tādā, kā Apvienotās Nācijas. Jau esam pieredzējuši, ar ko beidzas unilaterālas iejaukšanās, invāzijas un okupācijas, neraugoties uz to, ka tās tiek paveiktas, aizbildinoties ar cēliem mērķiem.  

Vienu aicinājumu pāvests veltī valdībām un politiķiem, lai tie pārstāv savas tautas un strādā ar kopējā labuma mērķi, skatoties tautai acīs. Vēl viens aicinājums tiek adresēts reliģiju līderiem, lai viņi nekad neizmanto Dieva vārdu ar nodomu veicināt karus un valsts apvērsumus.

Visbeidzot, Tautas kustībām Francisks iesaka divus konkrētus darbības ceļus – jau minēto cīņu par universālo atalgojumu un darba dienas saīsināšanu, lai vairāk cilvēku varētu gūt pieeju darba tirgum. Pāvests apzinās, ka daudzi šos mērķus uzskatīs par nesasniedzamiem, taču viņš apliecina, ka viņiem ir visas iespējas pēc tiem tiekties. “Jo vairāk cilvēku kopā sapņos par šiem pārveidojumiem un centīsies tos panākt, jo veiksmīgāk šis sapnis īstenosies,” ir pārliecināts pāvests Francisks.

16 oktobris 2021, 18:15