Meklēt

Pāvesta Franciska un patriarha Bartolomeja tikšanās 2021. gada 4. oktobrī Pāvesta Franciska un patriarha Bartolomeja tikšanās 2021. gada 4. oktobrī 

Pāvests sveic Konstantinopoles ekumenisko patriarhu

Francisks nosūtīja vēstuli Bartolomejam sakarā ar viņa ievēlēšanas Konstantinopoles patriarha amatā 30. gadadienu. Romas bīskaps atgādina, ka abu starpā izveidojušās dziļas draudzības saites, un aicina viņu turpināt kopīgo ceļu uz pilnīgu vienotību, lai tiktu galā ar šodienas izaicinājumiem.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Χρόνια πολλά! Ad multos annos!” – raksta pāvests. Tā ir ļoti sirsnīga vēstule, ko Francisks – svētā Pētera pēctecis – adresē Bartolomejam – svētā Andreja pēctecim. Pāvests savam “visdārgākajam brālim” novēl labu veselību, garīgo prieku un bagātīgas Dieva žēlastības. Viņš pateicas par ciešajām saitēm, kas izveidojās kopš stāšanās pāvesta amatā, kad Bartolomejs pagodināja Francisku ar savu ierašanos Romā un piedalīšanos viņa inaugurācijas ceremonijā, kas notika 2013. gada 19. martā. Laika gaitā šīs saites pārtapa par “brālīgu draudzību”, ko dzīvināja daudzas kopīgās tikšanās – ne tikai Romā, bet arī apustulisko ceļojumu laikā (uz Turciju, Jeruzālemi, Asīzi, Kairu, Lesbas salu, Bari un Budapeštu).

Atgādinām, ka pāvests Francisks un patriarhs Bartolomejs kopīgi stājas pretī lielākajiem izaicinājumiem, kas skar mūsdienu cilvēci, īpaši iestājoties vides aizsardzības labā. “Es jo sevišķi atzinīgi novērtēju Jūsu pūliņus radītā aizsardzības jomā”, raksta Romas bīskaps, “un Jūsu domas par šo tematu, no kurām daudz iemācījos un turpinu mācīties. Līdz ar pandēmijas uzliesmojumu un smagajām sekām, ko tā atstāja uz veselību, sociālo dzīvi un ekonomiku, Jūsu liecība un Jūsu mācība par cilvēces garīgās atgriešanās nepieciešamību ieguva paliekošu nozīmi”.

Pāvests sirsnīgi pateicas patriarham arī par to, ka viņš neatlaidīgi rāda dialoga “mīlestībā un patiesībā” ceļu kā vienīgo Kristum ticīgo savstarpējās izlīgšanas un pilnīgas vienotības atgūšanas ceļu. Francisks atzīst, ka tas ir garš ceļš, ko ar Dieva palīdzību viņi turpinās kopā veikt, jo “tuvība un solidaritāte” starp abām Baznīcām ir absolūti nepieciešamais “ieguldījums universālās brālības un sociālās taisnības labā, kas cilvēcei ir tik ļoti steidzami vajadzīga”.

22 oktobris 2021, 12:34