Meklēt

Laterāna Pontifikālā universitāte Laterāna Pontifikālā universitāte 

Laterāna Pontifikālajā universitātē atklāts jauns studiju cikls

Ceturtdienas, 7. oktobra, rītā pāvests devās uz Laterāna Pontifikālo universitāti, lai atklātu jaunu studiju ciklu, kas būs veltīts ekoloģiskajiem un vides tematiem. Tā kā iniciatīva ir saistīta ar Konstantinopoles patriarhātu un UNESCO, tad svinīgajā ceremonijā piedalījās ekumeniskais patriarhs Bartolomejs I un UNESCO ģenerāldirektore Odrija Azulē.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Francisks savā uzrunā atzina, ka, ņemot vērā ekoloģiskās krīzes sarežģītību, ir vajadzīga atbildība, konkrēta rīcība un kompetence. “Es esmu priecīgs būt jūsu vidū, lai piedalītos šajā ekoloģiskajiem un vides jautājumiem veltītajā akadēmiskajā aktā”, viņš sacīja. “Tā mērķis ir arī ielikt pamatus atklātam un strukturētam dialogam ar katru par to, kā atpazīt un sadzirdēt mūsu kopīgā nama balsi, kas sauc pēc aprūpēšanas un uzturēšanas.”

Pāvests atzina, ka ļaunums, ko mēs šodien nodarām planētai, vairs neaprobežojas tikai ar kaitējumu klimatam, ūdenim un zemei, bet apdraud arī dzīvību virs zemes. Tāpēc ekoloģiskās krīzes sarežģītība prasa atbildību, praktiskumu un kompetenci – viņš uzsvēra. Runājot par universitātes misiju, Francisks norādīja, ka akadēmiskajai darbībai būtu jāveicina integrāla ekoloģiskā atgriešanās, lai tādējādi “saglabātu dabas spožumu”. Turpinot ceļu uz kristiešu vienotību, šī ekoloģijas un vides jautājumu studijām veltītā cikla ietvarā notiks cieša sadarbība ar Konstantinopoles patriarhātu.

Uzrunā Svētais tēvs “cēla trauksmi”, tuvojoties ANO klimata pārmaiņu konferencei Glāzgovā. Cerības, kas saistās ar ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu līdz 2030. gadam, attālinās – viņš brīdināja. Sabiedrība ir aizmirsusi, ka “nav ekoloģijas bez atbilstošas antropoloģijas” (Laudato si’, 118). Savukārt bez īstas integrālas ekoloģijas mēs piedzīvosim jaunu nelīdzsvarotību, kas ne tikai neatrisinās problēmas, bet radīs citas. Pāvests uzskata, ka pat ticīgo vidū vienkāršu interesi par vidi ir nepieciešams “pārveidot” par “misiju”. Tam kalpos šis jaunais studiju cikls. Tā ir vislielākā atbildība to cilvēku priekšā, kuri vides izpostīšanas dēļ ir atstumti, pamesti un aizmirsti.

Tikšanās noslēgumā pāvests Francisks kopā ar patriarhu Bartolomeju un ģenerāldirektori Azulē parakstīja UNESCO konvenciju par ekoloģijai un videi veltīto studiju ciklu “Pāvesta universitātē”.

07 oktobris 2021, 12:04