Meklēt

Bīskapu konsekrācija Svētā Pētera bazilikā (17.10.21) Bīskapu konsekrācija Svētā Pētera bazilikā (17.10.21) 

Episkopāts ir kalpošana, nevis goda tituls

Svētdien, 17. oktobrī, Svētā Pētera bazilikā pāvests vadīja Euharistijas svinības, kuru laikā konsekrēja divus jaunus bīskapus – līdzšinējo liturģisko ceremoniju meistaru Gvido Marini un čīliešu tautības priesteri Andresu Gabrielu Feradu Moreiru. Homīlijā Francisks atgādināja, kāds ir bīskapa uzdevums, sakot: “Padomājiet, ka Dieva visraksturīgākā iezīme ir tuvība”.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Runājot par jauno un arī visu bīskapu lomu, Svētais tēvs atgādināja, ka viņi ir “izvēlēti no tautas vidus, lai kalpotu tautai tanīs lietās, kas attiecas uz Dievu”. Jēdziens “episkopāts” norāda uz kalpošanu – viņš skaidroja. Runa ir nevis par godu, kādu meklēja Jēzus mācekļi, kuri gribēja sēdēt pie Viņa labās un kreisās rokas, bet kalpošanu. Bīskaps ir iecelts, lai kalpotu, nevis dominētu. Bez tam pāvests mudināja bīskapus vienmēr sludināt Dieva Vārdu, pamācīt, pamudināt, turpināt mācīties.

Turpinājumā Francisks pievērsās kādam ļoti svarīgam bīskapa misijas aspektam, proti, tuvībai. “Jūs būsiet ticības, kalpošanas, mīlestības sargātāji Baznīcā”, viņš sacīja, “un tāpēc jūs vēlaties būt mums tuvi. Padomājiet, ka Dieva visraksturīgākā iezīme ir tuvība”.

Pāvests skaidroja, ka tā ir tuvība, kas izpaužas līdzjūtībā un maigumā. “Lūdzu, neatmetiet šo tuvību, vienmēr tuvojieties tautai, vienmēr tuvojieties Dievam, tuvojieties brāļiem bīskapiem, tuvojieties priesteriem”, mudināja Svētais tēvs, norādot, ka tās ir četras bīskapa tuvības iezīmes.

Bīskapa pirmais uzdevums ir lūgšana. Francisks aicināja bīskapus neaizbildināties ar laika trūkumu un lūgties ar visu sirdi: “Atsakieties no visām citām lietām, bet lūdzieties. Tas ir bīskapa pirmais uzdevums. [Viņam jāuztur] tuvība ar Dievu lūgšanā”. Pēc tam pāvests viņus aicināja dzīvot savstarpējā tuvībā: “Esiet bīskapi! Jūsu starpā notiks diskusijas, bet dariet to kā brāļi. Nekad nerunājiet sliktu par brāļiem bīskapiem, nekad!”

Turpinājumā Svētais tēvs atgādināja, lai bīskapi neaizmirst, ka viņu vistuvākie “kaimiņi” ir priesteri. “Cik bieži var dzirdēt priesteri žēlojamies: ‘Es zvanīju bīskapam, bet sekretārs atbildēja, ka viņa agenda ir pilna, ka varēs mani pieņemt varbūt pēc 30 dienām…’. Tas nav labi”, uzsvēra pāvests. “Ja jūs uzzināt, ka priesteris jums ir zvanījis, tad atzvaniet viņam tai pašā vai nākamajā dienā. Tādā veidā viņš zinās, ka viņam ir tēvs. Tuvība ar priesteriem, un ja viņi nenāk paši, tad ejiet jūs pie viņiem. Tuvība”.

Visbeidzot, Francisks pievērsās ceturtajam aspektam – bīskapa tuvībai ar tautu. Viņš aicināja bīskapus neaizmirst, ka viņi ir izvēlēti no tautas vidus. Viņi ir ņemti nevis no elites vidus – nevis no to vidus, kuri ir ieguvuši daudzus titulus vai akadēmiskos grādus, bet no “ganāmpulka” vidus.

Kas ir jauniesvētītie bīskapi? Itāliešu tautības priesteris Gvido Marini 14 gadus bija pontifikālo liturģisko ceremoniju meistars. Viņš vienmēr atradās līdzās Svētajam tēvam (vispirms Benediktam XVI, pēc tam Franciskam) gan liturģisko svinību laikā Romā, gan arī, dodoties apustuliskajos ceļojumos. 2019. gada janvārī pāvests Francisks viņam uzticēja vadīt Siksta Kapelas kori. Gvido Marini bija atbildīgs arī par “Statio Orbis” norisi 2020. gada 27. martā, kad, līstot drēgnam lietum un vakara tumsai pārklājot Romas pilsētu, Svētais tēvs tukšā Svētā Pētera laukumā lūdzās par pandēmijas izbeigšanos. Šī gada augustā Marini tika nominēts par Tortones bīskapu. Diecēze atrodas Itālijas ziemeļos.

Jaunajam čīliešu tautības bīskapam Andresam Gabrielam Feradam Moreiram ir 52 gadi. Šī gada septembrī viņš tika nominēts par Klēra kongregācijas jauno sekretāru. Moreira tika iesvētīts par priesteri 1999. gadā. 2006. gadā Pontifikālajā Gregora universitātē viņš ieguva doktora grādu teoloģijā. Santjago diecēzē viņš bija Garīgā semināra studiju prefekts. Bīskaps Moreira savā laikā no bijušā priestera Fernando Karadimas puses piedzīvoja ļaunprātīgu izmantošanu un bija viens no 10 garīdzniekiem, kurš 2010. gadā iesniedza pret pēdējo apsūdzību. 

Bīskapu konsekrācijas svinības
17 oktobris 2021, 15:31