Meklēt

Laiva ar bēgļiem, Vidusjūra Laiva ar bēgļiem, Vidusjūra 

Pāvests lūdz palīdzību Lībijā iesprostotajiem migrantiem

Uzrunā pēc lūgšanas “Kunga eņģelis” pāvests pievērsa sabiedrības uzmanību necilvēcīgajiem apstākļiem, kādos šobrīd atrodas tūkstošiem bēgļu un patvēruma meklētāju Lībijā.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Francisks apliecināja savu tuvību migrantiem, bēgļiem un visiem, kuriem šobrīd Lībijā ir vajadzīga aizsardzība. “Es jūs nekad neaizmirstu”, viņš sacīja. “Es dzirdu jūsu saucienu un lūdzos par jums”. Pāvests pastāstīja, ka daudzi no šiem cilvēkiem – vīriešiem, sievietēm un bērniem ir pakļauti briesmīgai vardarbībai. Tāpēc viņš kārtējo reizi vērsās pie starptautiskās kopienas ar aicinājumu turēt savus solījumus un meklēt kopīgus, konkrētus un ilgtspējīgus risinājumus migrācijas plūsmu pārvaldībai Lībijā un visā Vidusjūrā. “Un cik ļoti cieš tie, kuri tiek atstumti!” viņš uzsvēra. “Tur ir īsti lēģeri”.

“Jāpieliek punkts migrantu atgriešanai nedrošajās zemēs un jādod priekšroka cilvēku dzīvības glābšanai jūrā (…)”, turpināja Francisks, “jānodrošina viņiem cienīgas dzīves apstākļi, jārod alternatīvas aizturēšanai, likumīgi migrācijas ceļi un jādod pieeja patvēruma procedūrām. Visi jutīsimies atbildīgi par šiem saviem brāļiem un māsām, kas jau pārāk ilgus gadus ir šīs smagās situācijas upuri. Kopā klusumā palūgsimies par viņiem!”

24 oktobris 2021, 16:41