Meklēt

Ekumeniskā tikšanās Bratislavā Ekumeniskā tikšanās Bratislavā 

Bratislavā pāvests aicina Eiropu atrast savas kristīgās saknes

Svētdienas, 12. septembra, pēcpusdienā, pēc vairāk nekā 7 stundu ilgās uzturēšanās Ungārijas galvaspilsētā, pāvests iesāka sava apustuliskā ceļojuma otro posmu. No Budapeštas viņš devās uz 209 km attālo Bratislavu, kur notika ekumeniskā tikšanās. Francisks aicināja Eiropu atkal atrast savas kristīgās saknes. Viņš atzina, ka ir grūti sapņot par Eiropu, brīvu no ideoloģijām, ja kristieši ir joprojām sašķelti.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Slovākijas galvaspilsētas lidlaukā Vatikāna viesi sagaidīja divi tautas tērpos ģērbušies bērni, kuri pasniedza viņam maizi, sāli un ziedus. Pēc tikšanās ar valsts prezidentu, Svētais tēvs devās uz apustulisko nunciatūru, kur viņu jau gaidīja šīs zemes dažādu Baznīcu pārstāvji.

Pāvests pauda prieku, ka viņa pirmā tikšanās Slovākija notiek ar Baznīcu Ekumenisko padomi, kuras sastāvā ietilpst vienpadsmit Baznīcas. Pēc viņa domām, tā ir “zīme, ka kristīgā ticība ir vienotības iedīglis un brālības ieraugs”. Kristīgās Baznīcas pārstāvēja arī Slovākijas pareizticīgo metropolīts Ratislavs un evaņģēliskās Baznīcas bīskaps Ivans Elko.

Uzrunā Francisks atsauca atmiņā ateisma režīma laika vajāšanas un brīdināja, ka arī šodien pastāv kārdinājums kļūt par vergiem – protams, ne jau režīma vergiem, bet, kas vēl ļaunāk, nonākt iekšējā verdzībā. Citējot Dostojevski, viņš atzina, ka cilvēki tiecas labprāt apmainīt savu brīvību pret ļoti ērtu verdzību, tas ir, pakļaušanos kādam, kas viņu vietā pieņem lēmumu, lai tikai dabūtu maizi un varētu dzīvot drošībā. Pāvests aicināja neiekrist šāda veida slazdos, proti, kad samierināmies ar maizi, ērtībām un neko citu vairs negribam.

Vai mēs, kristieši, neesam mazliet zaudējuši evaņģēlisko dedzību? – viņš jautāja. Vai neesam zaudējuši vēlmi pēc vienotības, par kuru tik ļoti lūdzās Jēzus? Turklāt, kā mēs varam gribēt, lai Eiropa atrod savas kristīgās saknes, ja mēs paši esam pirmie, kuri neesam iesakņoti pilnīgā vienotībā?

“Kā mēs varam sapņot par Eiropu, kas būtu brīva no ideoloģijām, ja mēs baidāmies nostādīt Jēzus brīvību augstāk par dažu atsevišķu ticīgo grupu vajadzībām?”

Pateicoties Kirilam un Metodijam, savā laikā šajās zemēs varēja iemiesoties Dieva Vārds. Lai izplatītu brīvības un vienotības Evaņģēlija vēsti šodien, pāvests izteica divus ieteikumus. Pirmkārt, viņš aicināja izkopt kontemplāciju. Tā Eiropai ir ļoti vajadzīga. Rietumiem ir no jauna jāatklāj Dieva pielūgsmes skaistums. Otrkārt, Francisks ieteica konkrētus žēlsirdības darbus. Vienotība panākama ne tik daudz ar labiem nodomiem un pievēršanos kopīgām vērtībām, cik kopā strādājot un darot kaut ko to labā, kuri mūs tuvina Kungam – sacīja Svētais tēvs. Un kas viņi ir? Tie ir nabagi, jo viņos ir klātesošs Jēzus (sal. Mt 25, 40). Dalīšanās tuvākmīlestībā paplašina apvāršņus un palīdz soļot ātrāk, pārvarot aizspriedumus un pārpratumus – viņš sacīja.

Turpat, Bratislavas apustuliskajā nunciatūrā, pāvests Francisks tikās arī ar saviem līdzbrāļiem – Slovākijas jezuītiem.

12 septembris 2021, 19:11