Meklēt

Tikšanās ar Ungārijas valdību Tikšanās ar Ungārijas valdību 

Baznīca, ģimene, vide – pārrunu ar Ungārijas valdību galvenie temati

Plaši pazīstamajā Budapeštas Tēlotājmākslas muzejā, Varoņu laukumā, pāvests tikās ar Ungārijas Republikas prezidentu Jānošu Āderu, premjerministru Viktoru Orbānu un vicepremjerministru Zsoltu Smjēnu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Tikšanās noritēja, “kā paredzēts, sirsnīgā gaisotnē” – lasām Svētā Krēsla Preses biroja izdotajā paziņojumā. “Līdzās Svētajam tēvam atradās arī Vatikāna valsts sekretārs, kardināls Pjetro Parolins, un sekretārs attiecībām ar valstīm, arhibīskaps Pols Ričards Galagers”. Abas puses aplūkoja virkni jautājumu, no kuriem kā galvenie tiek minēti Baznīcas loma valstī, vides aizsardzība, iestāšanās ģimenes labā.

Pēc tam sekoja dāvanu apmaiņa. Prezidentam Āderam Francisks uzdāvināja 19. gadsimta mozaīkas gleznu, kurā attēlota “Pāvesta svētība Svētā Pētera laukumā”. Tagad tā glabājas Romas Muzejā. Premjerministram Svētais tēvs uzdāvināja triptihu.

12 septembris 2021, 12:13