Meklēt

Pasionistu kongregācijas starptautiskā teoloģiskā kongresa logo Pasionistu kongregācijas starptautiskā teoloģiskā kongresa logo 

Izprast mūsdienu izaicinājumus Krusta gudrības gaismā!

Pāvests ar vēstījuma starpniecību vēršas pie Jēzus Kristus ciešanu kongregācijas, jeb pasionistu starptautiskā teoloģiskā kongresa dalībniekiem, kuri kopš 21. septembra ir pulcējušies Pontifikālajā Laterāna universitātē, lai dalītos pārdomās par tematu “Krusta gudrība daudzveidīgā pasaulē”.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Kongress ietilpst pasākumu virknē, ar kādiem pasionisti svin 300 gadu jubileju kopš kongregācijas dibināšanas. Tikšanās sarīkota ar mērķi padziļināt zināšanas par krustu un tā nezūdošo aktualitāti daudzveidīgajos mūsdienu areopāgos. Kā atzīmē pāvests, tas “atbilst pasionistu kongregācijas dibinātāja, svētā Pāvila no Krusta gribai strādāt, lai Lieldienu noslēpums – kristīgās ticības un pasionistu reliģiskās saimes harizma, tiktu izstarota un izplatīta, atbildot uz dievišķās mīlestības aicinājumu un, lai panāktu pretim pasaules ilgām un cerībām.”

Apustulis Pāvils runā par Kristus mīlestības plašumu, garumu, augstumu un dziļumu (sal. Ef 3,18).  “Kontemplējot krucifisku, šodien redzam katru cilvēcisko dimensiju, ko apskauj Dieva žēlsirdība,” saka pāvests. “Dieva kenotiskā un līdzjūtīgā mīlestība caur Krustu skar četrus kardinālos punktus un sasniedz mūsu stāvokļa galējās robežas, neaprakstāmā veidā savienojot vertikālās attiecības ar Dievu un horizontālās ar cilvēkiem brālīgumā, ko Jēzus nāve ir padarījusi definitīvi universālu,” turpina Francisks.

Vēstījumā teikts, ka bezgalīgais pestījošais spēks, kas izriet no krusta vājuma, teoloģijai norāda uz tāda stila nozīmi, kas prot apvienot domas augstumu ar sirds pazemību. Krucifiksa priekšā tā ir aicināta pievērsties cilvēka vistrauslākajam un konkrētajam stāvoklim, un atteikties no polemiskiem veidiem un nodomiem, ar priecīgu prātu daloties pētniecības grūtībās un uzticīgi meklējot dārgās sēklas, ko Vārds kaisa daudzkrāsainajā un dažreiz pretrunīgajā kultūras pluralitātē.

Tāpēc Kunga Krusts, kas ir cilvēka pestīšanas avots katrā vietā un katrā laikā, ir aktuāls un efektīvs arī, un visvairāk par visu tādā brīdī, kā pašreizējais, ko iezīmē straujas un sarežģītas mutācijas. Tātad, teoloģijas kongress izdevīgā veidā piedāvā deklinēt Krusta gudrību daudzveidīgā vidē, piemēram, kultūras izaicinājumu priekšā, humānisma un starpreliģiju dialoga veicināšanā, kā arī jaunajos evaņģelizācijas scenārijos, zinātniskajām pārdomām pievienojot manifestāciju sēriju, kas liecina par labvēlīgu ietekmi dažādos kontekstos.

Pāvests novēl, lai iniciatīva, veicinot auglīgu teoloģisku, kultūras un pastorālo konfrontāciju, palīdz atjaunoti izprast mūsdienu izaicinājumus Krusta gudrības gaismā, lai veicinātu evaņģelizāciju, kas ir uzticīga Dieva stilam un tuva cilvēkam. Francisks novēl ražīgu darbu pasionistu starptautiskā teoloģiskā kongresa dalībniekiem un uztic tos Jaunavas Marijas un svētā Pāvila no Krusta aizbildniecībai.

21 septembris 2021, 16:25