Meklēt

Vatican News

Pāvests Francisks: Divkosis neprot mīlēt

Trešdienas, 25. augusta, vispārējās audiences laikā Pāvila VI zālē, Vatikānā, pāvests turpināja skaidrot apustuļa Pāvila Vēstuli galatiešiem. Šoreiz viņš pievērsās divkosībai, kas ir bailes no patiesības. Divkosīgs cilvēks nav spējīgs patiesi mīlēt – brīdināja Francisks.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

“Brāļi, kad Kēfa nonāca Antiohijā, es atklāti viņam pretojos, jo viņš bija peļams. (…) Es sacīju Kēfam visu klātbūtnē: «Ja tu, būdams jūds, dzīvo pēc pagānu un ne pēc jūdu paražām, kā tad tu spied pagānus dzīvot pēc jūdu dzīves veida?»” –  lasām Vēstulē galatiešiem (2, 11.14). Pāvests Francisks šīs dienas katehēzē pievērsās šim pārmetumam, ko Pāvils adresē Pēterim. Ko tad tik sliktu Pēteris bija izdarījis, ka Pāvilam nācās viņam pārmest? Varbūt Pāvils pārspīlēja? – jautāja Svētais tēvs, norādot, ka tas nebija pārspīlējums, bet, ka kārtējo reizi runa bija par likuma un brīvības attiecībām.

Saskaņā ar likumu, jūdam bija liegts ēst pie viena galda ar pagāniem. Taču Pēteris, saņēmis Dieva atklāsmi (sal. Apd 10, 28), sāka neievērot šo aizliegumu. Un, patiešām, kad Pēteris atradās pagāna Kornēlija mājā, pār viņiem nonāca Svētais Gars. Pēteris rīkojās līdzīgi arī Antiohijā, par ko rakstīts citētajā Vēstules galatiešiem fragmentā. Sākumā viņš ēda kopā ar kristiešiem, kas nāca no pagānu vides, bet tiklīdz ieradās jūdu kristieši, tā atkāpās, lai neizraisītu kritiku.

Un tā bija kļūda – norādīja pāvests. Pēterim vairāk rūpēja tas, ko citi padomās, kā sevi parādīt no labākās puses un, vai viņš netiks nosodīts. Pāvila acīs tā izskatījās nopietna kļūda, jo Pētera piemēram sekoja arī citi mācekļi, tai skaitā Barnaba. Pēteris, negribot, izraisīja kopienā nevajadzīgu šķelšanos. Tāpēc Pāvils – un šeit nonākam pie problēmas paša kodola – lieto terminu “divkosība” (sal. Gal 2, 13). Pāvils apkaro šādu attieksmi. Viņš bija taisns. Francisks atzina, ka viņam bija savi trūkumi, viņa raksturs bija briesmīgs, taču viņš bija taisns.

Kas ir divkosība? – turpināja pāvests. Ko mēs gribam teikt, kad sakām: Esiet uzmanīgi, tas ir divkosis, liekulis? Kas ir divkosība? Var teikt, ka tās ir bailes no patiesības. Divkosīgais baidās no patiesības. Viņš labāk izliekas nekā ir tāds, kāds ir. Tā ir uzkrāsošanās, dvēseles uzkrāsošana, balsināšana, sevis spodrināšana. Tā nav patiesība. ‘Man ir bail būt tādam, kāds es esmu, tāpēc es sevi spodrinu ar to vai citu rīcību’.

Francisks paskaidroja, ka izlikšanās atņem drosmi atklāti teikt patiesību, kas ir cilvēka pienākums. Izlikšanās mūs ved pie puspatiesībām. Un teikt puspatiesības nozīmē izlikties, jo patiesība ir patiesība. Pretējā gadījumā, tā nemaz nav patiesība. Nereti mēs labāk izliekamies nekā esam tādi, kādi esam. Un vidē, kur valda formālas attiecības, ļoti viegli iezogas divkosības vīruss – atzina pāvests. Runa ir par smaidiem, kas nenāk no sirds, par centieniem pēc tā, lai man būtu labi ar visiem. Viņš norādīja, ka Bībele vēršas pret divkosību (sal. 2 Mak 6, 24-25; Mt 23, 13-29). Jēzus daudzreiz atkārto vārdu “liekuļi” un atklāj, kas ir divkosība jeb liekulība.

“Liekulis ir cilvēks, kurš izliekas, laipo un maldina, jo viņš dzīvo ar sejas masku un viņam nepietiek drosmes stāties pretī patiesībai.”

Šādi pāvests definēja divkosību. Tāpēc liekulis nespēj patiesi mīlēt. Viņš neprot mīlēt. Viņš aprobežojas ar egoistisku dzīvesveidu un nespēj būt caurspīdīgs.

Divkosību var novērot daudzās situācijās. Bieži vien tā slēpjas darba vietā, kur cilvēki kolēģu priekšā cenšas izlikties par draugiem, taču sāncensības dēļ uzbrūk tiem no mugurpuses. Nereti liekuļus redzam politiskajās aprindās. Liekulība ir īpaši ienīstama Baznīcā, kur tā, diemžēl, ir sastopama – atzina Francisks. “Ir daudz divkosīgu kristiešu un divkosīgu ministru”, viņš norādīja.

Noslēgumā pāvests aicināja nekad neaizmirst Jēzus vārdus: “Bet jūsu runai jābūt: Jā, jā! Nē, nē! Kas vairāk par to, ir no ļauna” (Mt 5, 37). Apustulis Pāvils un Jēzus nosoda liekulību. “Nebaidīsimies būt patiesi, teikt patiesību, saklausīt patiesību, pieskaņoties patiesībai. Tādā veidā mēs spēsim mīlēt”, mudināja pāvests, piebilstot, ka divkosība apdraud Baznīcas vienotību.

25 augusts 2021, 13:01

Jaunākās audiences

Lasīt visu >