Meklēt

" La scienza per la pace"  - "Zinātne mieram" " La scienza per la pace" - "Zinātne mieram" 

Pāvests aicina izveidot jaunas attiecības starp zinātni un sabiedrību

“Zinātne ir milzīgs resurss miera celtniecībā”, atzīmē pāvests videovēstījumā zinātnieku starptautiskās konferences dalībniekiem, kas pēc Abrucu diecēzes ierosinājuma ir pulcējušies Teramo universitātē, Itālijā. Konferencei dots nosaukums “Zinātne mieram”.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Konference ir sarīkota svētā erceņģeļa Gabriela Jubilejas gadā, kuram veltītā svētnīca atrodas Gran Sasso kalnu grēdas pakājē. Šeit ir izvietotas arī Itālijas atomfizikas laboratorijas. Pāvests pauž prieku par to, ka Teramo ir izvēlēta par zinātnieku sanāksmes vietu un aicina nenostatīt ticību un zinātni vienu pret otru.

“Nekad vēl nav bijusi tik liela nepieciešamība pēc zinātniskajiem pētījumiem, kā šobrīd, lai spētu atbildēt uz mūsdienu sabiedrības izaicinājumiem,” teica pāvests videovēstījumā zinātniekiem. Kā jau tas minēts enciklikā “Visi brāļi”, Francisks atgādina, ka, “attīstot alkas pēc zināšanām, kas slēpjas katra vīrieša un katras sievietes sirdī,” ir nepieciešams, “lai zinātniskie pētījumi kalpo visiem cilvēkiem ar savām norādēm, lai vienmēr tiek meklētas jaunas sadarbības formas, daloties iegūtajos rezultātos un veidojot tīklus”.

Pāvests uzsver, ka pandēmijas dēļ ir nepieciešams izveidot jaunas attiecības starp zinātni un sabiedrību. Viņš atzīmē, ka “sanitārās trauksmes pieredze vēl vairāk un neatliekamāk no zinātnes pasaules ir prasījusi pārdomāt prevencijas, terapijas un sanitārās organizācijas perspektīvas, rēķinoties ar antropoloģiskajām sekām, kas saistītas ar sabiedrību un attiecībām ģimenē, bet vēl vairāk par visu, starp paaudzēm.”

Francisks norāda, ka “neviena zinātniskā doma nedrīkst palikt vienatnē un justies pašpietiekama. Vēsturiskajai realitātei ir nepieciešams, lai tai kalpotu zināšanu daudzveidība, lai zināšanas katra ar savu specifiku palīdz izaugt jaunai kultūrai, kura spēj veidot sabiedrību, veicinot katra vīrieša un katras sievietes cieņu un attīstību.”

Pateicoties starptautiskās zinātnieku sanāksmes dalībniekiem un visiem, kas strādā zinātnes labā, pāvests īpašā veidā pieminēja itāļu profesoru Antonio Dzikiči (Zichici), kurš savu dzīvi turpina veltīt zinātnes attīstībai un jauno paaudžu formācijai. Francisks uzsvēra, ka zinātnes attīstībā tas ir uzdevums ar būtisku nozīmi. Tāpēc Svētais tēvs aicināja pavadīt jauniešus viņu formācijas ceļā, mācot tiem nebaidīties no grūtībām, kas saistās ar zinātnisko pētniecību. Arī Dievišķais Mācītājs prasa nodoties meklējumiem un visos vieš pārliecību, ka godīgi meklējot, var nonākt pie patiesības. “Laikmeta maiņa no jaunajiem mācekļiem prasa zināšanas, un jūs, dārgie zinātnieki, esat jaunās paaudzes skolotāji un miera celtnieki,” videovēstījumā teica pāvests.

Francisks pauda uzskatu, ka zinātnieka uzdevums ir “liecināt par to, kā būtu iespējams veidot jaunu sociālo saikni”, apņemoties “zinātniskos pētījumus darīt tuvus visai cilvēku kopienai, sākot no vietējās līdz starptautiskajai, kā arī liecinot par to, ka kopā ir iespējams pārvarēt jebkuru konfliktu”.

02 jūlijs 2021, 16:21