Meklēt

Romas Agostino Džemelli vārdā nosauktā slimnīca Romas Agostino Džemelli vārdā nosauktā slimnīca 

Francisks saņem drīzas atveseļošanās vēlējumus

Kā jau ziņots, 4. jūlija pēcpusdienā pāvests Francisks devās uz Romas Džemelli slimnīcu, kur viņam tika veikta operācija. Tā noritēja sekmīgi un Svētais tēvs ir uzsācis atveseļošanās kursu. Ārsti ir noteikuši nedēļu ilgu atpūtu.

Inese Šteinerte - Vatikāns 

Vēstījumu pāvestam ir nosūtījis Itālijas valsts prezidents Serdžo Mattarella. Atrodoties vizītē Francijā,  savā un visas Itālijas tautas vārdā viņš novēl Franciskam drīzu atveseļošanos.

Garīgo tuvību savam bīskapam un visas universālās Baznīcas ganam izsaka arī Romas diecēze. Tās vēstījumā teikts: “Svētā un ticīgā Dieva tauta kopā ar visiem pilsoņiem un labas gribas cilvēkiem ar dzīvu līdzdalību un tuvību Svētajam tēvam, paceļ lūgšanas pretim Kungam, lai ar savu žēlastību Viņš atbalsta un mierina mūsu mīļoto bīskapu pēcoperācijas periodā. No visas Romas ekleziālās kopienas, tai skaitā ģenerālvikāra, kardināla Andželo De Donatis un bīskapu padomes, no prāvestiem, vikāriem un visu draudžu līdzstrādniekiem, religiskajiem, reliģiskajām, diakoniem un semināristiem sūtam vissirsnīgākos drīzas atveseļošanās vēlējumus.”

 

 

05 jūlijs 2021, 14:20