Meklēt

Vatican News

Pāvests norāda uz "sirds ekoloģijas" nozīmi

"Mācīsimies apstāties, izslēgt mobilo tālruni, apbrīnot dabu un garīgi atjaunoties sarunā ar Dievu" – uzrunā pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" teica pāvests Francisks, norādot uz atpūtas svarīgo nozīmi mūsu dzīvē.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Skaidrojot svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu (Mk 6, 30-34), Francisks uzsvēra, ka Jēzus priecājas par savu mācekļu panākumiem, bet ir arī noraizējies par viņu garīgo un fizisko nogurumu. Apustuļi atgriežas no nogurdinošā misijas darba un ar sajūsmu stāsta visu, ko bija darījuši. Jēzus viņus aicina: "Aizejiet savrup vientuļā vietā un nedaudz atpūtieties!" Viņš mums sniedz vērtīgu mācību. Lai gan Jēzus priecājas, redzot mācekļus laimīgus par sludināšanas rezultātiem, tomēr netērē laiku komplimentiem un jautājumiem, bet izrāda rūpes par viņiem. Jēzus brīdina mācekļus par briesmām, ar kurām nereti saskaramies arī mēs, proti, cenšoties izdarīt pēc iespējas vairāk, mēs varam iekrist aktīvisma slazdā, kas Baznīcā ir diezgan izplatīta problēma. Mēs uzskatām, ka vissvarīgākais ir rezultāti, un mēs jūtamies kā varoņi. "Mēs darām daudzas lietas, esam aizņemti, skrienam, domājam, ka viss ir atkarīgs tikai no mums, un galu galā mēs riskējam atstāt Jēzu ārpusē", atzina pāvests.

Jēzus savus mācekļus aicina doties savrup un mazliet atpūsties kopā ar Viņu. Tā nav tikai fiziska atpūta, tā ir arī sirds atpūta. Nepietiek tikai "atslēgties" uz brīdi, ir jāprot atpūsties pa īstam. Lai to izdarītu, vajag atgriezties pie lietu būtības. Mēs esam aicināti apstāties, meklēt klusumu un lūgties. Jēzus neizvairījās no ļaužu vajadzībām, bet katru dienu, pirms kaut ko uzsākt, viņš devās lūgties, klusumā un vienotībā ar Tēvu. Viņa sirsnīgais aicinājums – mazliet atpūsties – attiecas arī uz mums. Tāpēc centīsimies pārtraukt frenētisko skrējienu, kas diktē mūsu dzīves plānus. Mācīsimies apstāties, izslēgt mobilo tālruni, ieskatīties cilvēkiem acīs, paklusēt, apbrīnot dabu un atjaunoties sarunā ar Dievu, – aicināja pāvests.

Svētais tēvs skaidroja, ka Jēzus un mācekļi diemžēl nevar atpūsties tā, kā gribētos, jo viņus meklē ļaudis, kuri nāk no visām malām. To redzot, Jēzus iežēlojas par viņiem. "Tikai rimta sirds ir spējīga iežēloties. Tā nepakļaujas steigai un tikai savu interešu īstenošanai, bet spēj ieraudzīt citu cilvēku asaras, ievainojumus un vajadzības. "Līdzcietība dzimst no kontemplācijas", – uzsvēra pāvests. Viņš aicināja izmantot vasaras brīvdienas, lai stiprinātu fiziskos un garīgos spēkus, stiprinātu savu ticību un draudzību ar Jēzu.  "Ja iemācīsimies patiesi atpūsties, mēs būsim spējīgi uz patiesu līdzjūtību pret citiem. Mums ir nepieciešama sirds ekoloģija, kas sastāv no atpūtas, lūgšanas un līdzjūtības. Izmantosim tam vasaras periodu!" – aicināja pāvests.

Pēc lūgšanas "Kunga eņģelis" Francisks apliecināja garīgo tuvību Vācijas, Beļģijas un Nīderlandes iedzīvotājiem, kuri cieš spēcīgo lietavu izraisīto plūdu traģiskās sekas. Viņš aicināja lūgties par dabas katastrofas upuriem, viņu ģimenēm un visiem, kas steidzas palīdzēt cietušajiem. Pāvests pauda nemieru par vardarbības eskalāciju Dienvidāfrikas Republikā un apliecināja solidaritāti Kubas tautai.

 

18 jūlijs 2021, 12:50

L’Angelus è una preghiera recitata in ricordo del Mistero perenne dell’Incarnazione tre volte al giorno: alle 6 della mattina, a mezzogiorno e alla sera verso le 18, momento nel quale viene suonata la campana dell’Angelus. Il nome Angelus deriva dal primo versetto della preghiera – Angelus Domini nuntiavit Mariae – che consiste nella lettura breve di tre semplici testi che vertono sull’Incarnazione di Gesù Cristo e la recita di tre Ave Maria. Questa preghiera è recitata dal Papa a Piazza San Pietro a mezzogiorno la domenica e nelle Solennità. Prima della recita dell’Angelus, il Pontefice tiene anche un breve discorso prendendo spunto dalle Letture del giorno. Seguono i saluti ai pellegrini.
Dalla Pasqua fino a Pentecoste, al posto dell’Angelus viene recitato il Regina Coeli, che è una preghiera in ricordo della Risurrezione di Gesù Cristo, al termine della quale viene recitato il Gloria per tre volte.

Pēdējie 'Kunga eņģelis'

Lasīt visu >