Meklēt

Priesterim jābūt ganam ar labu humora izjūtu

Pirmdien pāvests pieņēma audiencē svētā Luī vārdā nosauktās franču kolēģijas priesterus, kuri studē dažādās Romas universitātēs.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Uzrunā Francisks pievērsās svētā Jāzepa paraugam, aicinot klātesošos no jauna atklāt šī “ticības vīra” un “maigā tēva” spožo tēlu. Jāzeps ir uzticības un pilnīgās paļāvības uz Dievu priekšzīme. “Arī caur Jāzepa nemieru atklājas Dieva griba, Viņa vēsture, Viņa plāns. Tādējādi Jāzeps mums māca, ka ticība Dievam ietver arī ticību, ka Viņš var darboties arī caur mūsu bailēm, trauslumu, vājībām”, sacīja pāvests, citējot savu apustulisko vēstuli “Patris corde” (2), un piebilda, ka mūsu trauslums ir “teoloģiska vieta”. “Mans trauslums, katra no mums trauslums ir tikšanās ar Kungu teoloģiskā vieta”, teica Svētais tēvs. “Ar priesteriem ‘supermeniem’ beidzas slikti, ar visiem. Visiem”, viņš uzsvēra. “Ar trauslu priesteri, kurš apzinās savas vājības un runā par tām ar Kungu, būs viss kārtībā. Kopā ar Jāzepu esam aicināti atgriezties pie vienkāršajiem pieņemšanas, maiguma, sevis atdeves aktiem”.

Kopienas dzīvē vienmēr pastāv kārdinājums veidot nelielas noslēgtas grupas, izolēties, aprunāt citus, uzskatīt sevi par pārākiem, gudrākiem – turpināja pāvests, atgādinot, ka tas nekam nelīdz. “Met šīs lietas pie malas. Raugies un domā par Dieva žēlsirdību.” Kopienā, kur brālība tiek izdzīvota patiesībā, kur ir atklātas attiecības un kur lūdzas, valda priecīga un sirsnīga gaisotne. Priesteris ir cilvēks, kurš izplata ap sevi Dieva klātbūtnes piepildītu atmosfēru un nes cerību nemierīgajām sirdīm. Francisks piebilda, ka tā tam būtu jābūt, un aicināja garīgos ganus vienmēr būt kopā ar tautu. “Ja tu esi priesteris, tad esi arī gans”, viņš piekodināja.

Pāvests norādīja, ka ir svarīgi, lai priesteri būtu priecīgi un lai viņiem būtu arī laba humora izjūta. Tā ir viena no svētuma pazīmēm. Bez tam priesteriem ir jābūt pateicīgam par to, ka viņi var kalpot Baznīcai. Pāri visam viņiem jābūt iesakņotiem Kristū.

07 jūnijs 2021, 16:26