Meklēt

Ilustratīvs attēls Ilustratīvs attēls 

Francisks: Darbam jābūt cilvēcīgam

Pāvests adresējis video vēstījumu Starptautiskās Darba organizācijas rīkotās tikšanās dalībniekiem. 109. starptautiskā konference par tematu “Migranti un neaizsargātie strādnieki, kuriem nav piekļuves valsts veselības attīstības programmām” notiek 17. jūnijā Ženēvā. Tajā piedalās dažādu valstu valdību pārstāvji un strādnieku organizāciju locekļi. Francisks cita starpā atzīst, ka daudzas sievietes ir spiestas ņemt līdzi uz darbu arī savus bērnus, pakļaujot gan sevi, gan viņus inficēšanās ar Covid-19 riskam. “Vajadzīga ekonomikas reforma”, viņš uzsver.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Šajā krīzes laikā mums jāturpina īpaši rūpēties par kopējo labumu – saka Francisks. 2020. gada laikā visā pasaulē ir notikusi vēl nepieredzēta darba vietu zaudēšana. Steidzoties atgriezties pie lielākas ekonomiskās aktivitātes, viņš aicina nefokusēties uz peļņu, izvairīties no norobežošanās, nacionālisma, akla patēriņa un nenoliegt to, kas ir acīmredzams, proti, ka daudzi brāļi un māsas tiek diskriminēti. Pāvests mudina meklēt tādus risinājumus, kas palīdzētu veidot jaunu nākotni, kur strādnieki varētu strādāt cilvēka cienīgos darba apstākļos; tādus risinājumus, kas tiktu panākti kopīgā sarunu ceļā, un kā rezultātā varētu veicināt kopējo labumu. Darbs ir mūsu rūpju par sabiedrību un visu radīto būtiska sastāvdaļa – viņš atgādina. Svarīgi, lai tas būtu cilvēcīgs.

Runājot par minētās organizācijas un konferences lomu, Francisks norāda, ka priekšroka jāizrāda tiem, kurus ir visvairāk skārusi Covid-19 pandēmija, mazkvalificētajiem strādniekiem, tiem, kuri saņem par stundām, strādniekiem-migrantiem un bēgļiem, tiem, kuru darbs ir bīstams, netīrs un kaitīgs, utml. Vēstījumā pāvests runā par strādnieku sociālajām garantijām un rūpēm par viņu veselību. Šo garantiju trūkuma dēļ pandēmijas laikā ir pieaugusi nabadzība, bezdarbs, nelegālā nodarbinātība, pavairojušās grūtības jauniešiem iesaistīties darba tirgū, kas ir ļoti nopietna problēma. Svētais tēvs piebilst, ka vēl smagāka problēma ir bērnu paverdzināšana un cilvēktirdzniecība.

Šajā sakarā uzrunas turpinājumā pāvests pievēršas dažiem īpaši kardināliem punktiem. Pirmkārt, viņš atgādina, ka Baznīcas uzdevums ir aicināt visus strādāt kopā. Valdībām, dažādām organizācijām un visai sabiedrībai ir jāstrādā kopā, lai uzņemtos rūpes par kopējo labumu. Neviens nedrīkst tikt atstumts malā. Visiem ir jāpiedalās dialogā, kura īpašais mērķis ir miera un savstarpējās uzticēšanās veicināšana. Taču īsts dialogs var veidoties tikai tad, kad visām tajā iesaistītajām pusēm ir vienādas tiesības un pienākumi.

Otrkārt, Francisks norāda, ka Baznīcas uzdevums ir palīdzēt nodrošināt visiem nepieciešamo aizsardzību – vai tas būtu saistīts ar slimību, vecumu, invaliditāti, vai marģinalizāciju vai atkarību. Sociālās aizsardzības sistēmām jābūt atbalstītām un paplašinātām, lai nodrošinātu pieeju veselības aprūpei, pārtikai un citām pamatvajadzībām.

Runājot par vienlīdzīgām tiesībām, pāvests īpaši pievēršas sievietēm, sākot ar ielu tirgotājām un beidzot ar mājkalpotājām, kuras pandēmijas dēļ ir nonākušas “izolācijā” vai “ir pakļautas ārkārtīgi lielam veselības apdraudējumam”. Tā kā nav pieejas bērnudārziem, tad mātes ir spiestas ņemt savus bērnus līdzi uz darbu vai atstāt mājās nepieskatītus. Līdz ar to šo strādnieču bērni ir pakļauti lielākam saslimstības riskam – brīdina Svētais tēvs, norādot, ka ir jāpanāk, lai sociālā palīdzība sasniedz arī “neformālo ekonomiku”, un ir jāpievērš sevišķa uzmanība sieviešu un meiteņu īpašajām vajadzībām.

Video vēstījumā pāvests nosoda daudzviet novērojamo “apkaunojošo vardarbību” pret sievietēm, kas izpaužas kā slikta apiešanās ģimenē, viņu paverdzināšana darbā vai nevienlīdzība, kas attiecas uz pieeju darba vietām vai iesaistīšanās svarīgu lēmumu pieņemšanā iespējām. Francisks iestājas arī arodbiedrību labā un aicina katru uzņēmēju ik dienas sev pajautāt, vai viņš rūpējas par saviem strādniekiem. Pēc viņa domām, ir steidzami nepieciešama “nopietna ekonomikas reforma”, jo sabiedrība nevar attīstīties, ja tās locekļi tiek diskriminēti. Pastāv tāda vīrusa risks, kas būtu vēl briesmīgāks par koronavīrusu – viņš brīdina. Runa ir par “egoistisku vienaldzību”.

Uzrunās noslēgumā pāvests vēršas pie politiķiem, arodbiedrību vadītājiem un uzņēmējiem, sakot: “Jūsu atbildība ir liela, taču vēl lielāks ir labums, ko jūs varat panākt”. Viņš aicina iedvesmoties no tās mīlestības formas, ko dēvē par “politisko caritas”, un mudina fokusēties uz ļaužu konkrētajām vajadzībām. Uzņēmējiem jārūpējas par daudzveidīgu darba iespēju radīšanu. Tiesības uz privātīpašumu ir “sekundāras tiesības”, kas ir atkarīgas no primārajām tiesībām – viņš atgādina. Runa ir par to, ka, laicīgie labumi ir paredzēti visiem cilvēkiem.

17 jūnijs 2021, 13:45