Meklēt

Tobas ezers Sumatrā - lielākais vulkāniskais ezers pasaulē Tobas ezers Sumatrā - lielākais vulkāniskais ezers pasaulē 

Pāvests: atjaunot izpostīto dabu nozīmē atrast sevi

Tā kā 5. jūnijā tiek atzīmēta Pasaules vides diena, kurā sākas Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekosistēmas atjaunošanas desmitgade, tās priekšvakarā pāvests Francisks vērsās ar video vēstījumu pie ANO Vides programmas un Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas FAO vadītājiem ar aicinājumu steidzami rūpēties citam par citu un apkārtējo vidi. Vēstījumu angļu valodā nolasīja Vatikāna valsts sekretārs, kardināls Pjetro Parolins.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Tajā pāvests atgādina, ka šajā dienā mēs esam aicināti atcerēties, ka pasaulē viss ir saistīts. Autentiskām rūpēm par apkārtējo vidi jābūt saistītām ar patiesu mīlestību pret cilvēkiem un pastāvīgiem centieniem risināt sabiedrības problēmas. Viņš aicina rīkoties radoši un drosmīgi, un kļūt par “Atjaunošanas paaudzi”. Atjaunot dabu, kurai esam nodarījuši kaitējumu, vispirms nozīmē atkal atrast pašiem sevi.

“Debesis vēsta par Dieva godu, Viņa roku darbu teic debesjums, diena dienai valodas vērpj, nakts naktij nes vēsti – nav valodas, nav vārdu, viņu balsis pat nedzird”, Svētais tēvs citē fragmentu no Bībeles (Ps 19, 2-4) un uzsver, ka mēs visi esam šīs dāvanas, kas ir Radītāja roku darbs, daļa. Mēs esam cieši saistīti ar dabu. Ja steidzami nerīkosimies un nerūpēsimies par vidi, tad pastāv plūdu, bada un citu katastrofālu seku briesmas, kas skars ne tikai mūs, bet arī nākamās paaudzes. To apgalvo daudzi zinātnieki – piebilst pāvests. Tāpēc mēs esam par to atbildīgi un mums pienākas atstāt saviem bērniem un nākamajām paaudzēm mūsu kopīgo namu tādā stāvoklī, lai tas būtu apdzīvojams.

Vēstījumā Francisks atzīst, ka daudzas valstis un nevalstiskās organizācijas tiecas veicināt to, ko dēvē par “integrālo ekoloģiju”. Viņš paskaidro, ka šis jēdziens ir ļoti daudzšķautnains. Tas ietver sevī tālredzīgu skatījumu, rūpes par dabu, taisnīgumu pret trūkumcietējiem, cilvēka centienus pēc sava iekšējā līdzsvara, solidaritāti citam ar citu, harmoniskas attiecības ar visām dzīvajām būtnēm un saikni ar Dievu. Veicināt “integrālo ekoloģiju” nozīmē katram apzināties savu atbildību pret sevi, savu tuvāko, visu radīto un pašu Radītāju.

Vēstījuma noslēgumā pāvests atgādina, ka mums ir jāpārskata arī sava ekonomika. Mums no jauna dziļi jāpārdomā tās nozīme un mērķi, kā arī pamatīgi un tālredzīgi jāpārskata attīstības modelis, lai koriģētu tā trūkumus un kropļojumus (sal. Benedikts XVI, Caritas in veritate, 32). Francisks arī piebilst, ka ekosistēmas degradācija ir rezultāts, kas skaidri parāda, ka kaut kas nav kārtībā ar ekonomiku. “Atjaunot dabu, kurai esam nodarījuši kaitējumu, vispirms nozīmē atkal atrast pašiem sevi”, atgādina pāvests.

05 jūnijs 2021, 10:48