Meklēt

Ilustratīvs attēls Ilustratīvs attēls 

Izskaust psihiski slimo cilvēku stigmatizāciju

Pāvests adresējis vēstījumu mentālās veselības jautājumiem veltītās konferences dalībniekiem. Tikšanos rīko Itālijas Veselības ministrija. Viņš aicina sabiedrību atmest aizspriedumus un būt iejūtīgākiem pret cilvēkiem ar psihiskās veselības traucējumiem.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Francisks izmanto izdevību, lai savā un Baznīcas vārdā vispirms pateiktos ārstiem un veselības aprūpes darbiniekiem, kuri strādā šajā delikātajā laukā. Viņi ar savu darbu sniedz lielu labumu ne tikai atsevišķiem cilvēkiem, bet visai sabiedrībai. Tāpēc ir ļoti svarīgi vienmēr aizvien labāk apzināties to, cik svarīgas ir profesionālās un cilvēciskās prasmes, kas ir vajadzīgas, lai aprūpētu cilvēkus ar mentālās veselības traucējumiem. Šie cilvēki jo īpaši smagi izjuta pandēmijas postošās sekas.

Šajā sakarā pāvests norāda, lai, no vienas puses, visu laiku tiktu attīstīta mentālās veselības aprūpes sistēma, ieskaitot šādu patoloģiju zinātniskās pētniecības atbalstīšanu, bet no otras – lai netrūktu asociāciju un brīvprātīgo, kas būtu līdzās slimniekiem un viņu tuviniekiem. Svarīgi, lai pacientam nepietrūktu sirsnības un mīlestības no kopienas puses. Runa ir par personas integrālu aprūpi. Tuvākā ārstēšana nav tikai kvalificēts darbs, bet ir īsta misija, kas pilnībā īstenojas tad, kad zināšanas iet roku rokā ar cilvēcību – uzsver Francisks. Tanī ietilpst arī centieni pilnīgi pārvarēt psihiski slimo cilvēku stigmatizāciju un strādāt pie tā, lai “kopienas kultūra” gūst virsroku pār “atmešanas mentalitāti”. Saskaņā ar pēdējo, tiem, kuri nes sabiedrībai kādu labumu, tiek izrādīta lielāka uzmanība un sniegta aprūpe, savukārt tie, kuri cieš, tiek atstāti novārtā. Taču tiek aizmirsts, ka to, kuri cieš, ievainotajā dzīvē atmirdz cilvēciskās cieņas neizdzēšamais skaistums.

25 jūnijs 2021, 14:37