Meklēt

2021.06.24 Assemblea della Riunione delle Opere per l'Aiuto alle Chiese Orientali (ROACO) 2021.06.24 Assemblea della Riunione delle Opere per l'Aiuto alle Chiese Orientali (ROACO) 

Francisks aicina rūpēties par Baznīcas dzīvajiem akmeņiem

Ceturtdien, 24. jūnijā, pāvests pieņēma audiencē apvienības “Palīdzība Austrumu Baznīcām” (ROACO) rīkotās tikšanās dalībniekus, aicinot visus no jauna atklāt tuvākmīlestības, žēlsirdības un solidaritātes nozīmi, kā arī koncentrēties uz būtisko. Svētais tēvs pievērsās dažādu Tuvo Austrumu un Āfrikas tautu ciešanām zemēs, kur plosās konflikti.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Iesākot uzrunu, Francisks pauda gandarījumu, ka šāda tikšanās atkal varēja notikt klātienē, jo tas palīdz vairāk uzticēties un labāk strādāt. Tikšanās pagājušajā gadā bija iespējama tikai attālināti. “Taču mēs zinām, ka tas nav tas pats”, viņš sacīja. “Mums ir nepieciešams tikties, lai labāk apmainītos vārdiem un domām, uzklausītu jautājumus un sadzirdētu saucienus, kas atskan no daudzām pasaules malām”.

Svētais tēvs pateicās klātesošajiem par palīdzību, ko organizācija sniedza Libānai pēc pagājušā gada 4. augustā Beirūtā notikušā briesmīgā sprādziena, un mudināja turpināt to darīt. Tā kā 1. jūlijā viņam paredzēta tikšanās ar šīs zemes kristīgo Baznīcu līderiem, viņš aicināja lūgties, lai Svētais Gars vada un apgaismo visus. Ar klātesošo starpniecību pāvests pateicās visiem, kuri atbalsta šīs organizācijas projektus. Bieži vien tie ir vienkāršie ticīgie, ģimenes, draudzes brīvprātīgie – viņš norādīja. Tie ir cilvēki, kuri prot būt brāļi, zina, ka visi ir brāļi, un velta mazliet no sava laika un resursiem to cilvēku un tautu labā, par kurām rūpējas Roaco.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, Kolektei Svētajai Zemei 2020. gadā tika savākta uz pusi mazāka summa. Lielā mērā tā rezultāts ir pandēmijas izraisītā ekonomiskā krīze. Šajā sakarā Francisks atzina, ka šī situācija no vienas puses liek mums vairāk pievērsties būtiskajam, no otras – nedrīkst tomēr atstāt vienaldzīgus. Tas liek domāt arī par tukšajām Jeruzalemes ielām, bez svētceļniekiem, kuri iepriekš tur ieradās, lai atjaunotos ticībā, kā arī lai konkrēti paustu savu solidaritāti ar vietējām Baznīcām un turienes iedzīvotājiem. “Tāpēc es kārtējo reizi aicinu visus no jauna atklāt šīs tuvākmīlestības nozīmi, par kuru runāja jau svētais Pāvils savās vēstulēs…”, sacīja Francisks.

Uzrunas turpinājumā pāvests pievērsās situācijai dažādās Tuvo Austrumu zemēs – Izraēlā un Palestīnā, Sīrijā, Libānā, Irākā, Etiopijā, Armēnijā un Gruzijā. Pieminot Svēto Zemi, viņš atzina, ka mēs sapņojam, lai tās debesīs atspīd miera varavīksne, ko Dievs dāvāja Noasam kā derības zīmi starp Debesīm un zemi un kā miera starp cilvēkiem zīmi. Turpretī bieži vien, un tas notika pat pavisam nesen, šajās debesīs zibsnīja raķetes, kas nes iznīcību, nāvi un bailes.

Sauciens, kas paceļas no Sīrijas, ir visu laiku klātesošs Dieva sirdī. Taču, šķiet, ka tas nespēj aizskart to cilvēku sirdi, kuru rokās atrodas tautu likteņi. Desmit gadu ilgais konflikts aizvien paliek skandāls. Tā rezultāts – miljoniem iekšzemes un ārējo bēgļu, upuri, nepieciešamība pēc rekonstrukcijas. Šai ziņā joprojām dominē atsevišķas intereses un pietrūkst drosmīgu lēmumu šīs nomocītās tautas labā.

Pāvests sveica arī apustulisko nunciju Damaskā, kardinālu Dzenari, kā arī savus sūtņus Libānā, Irākā un citur, un pauda gandarījumu par viņu darbību, atzīstot, ka tā palīdz garīgajiem ganiem un ticīgajiem koncentrēties uz būtisko, tas ir, uz to, kas vajadzīgs Evaņģēlija sludināšanai, lai kopā atklātu Mātes Baznīcas vaigu, īpašu uzmanību pievēršot trauslākajiem un trūcīgākajiem cilvēkiem. “Dažreiz vajag atjaunot celtnes un katedrāles, ieskaitot tās, kas tikušas iznīcinātas karos, taču vispirms vajag no sirds rūpēties par dzīvajiem akmeņiem, kas ir ievainoti un izkaisīti”, sacīja Francisks.

24 jūnijs 2021, 12:35