Meklēt

Pāvesta lūgšanu nodoms jūlijam Pāvesta lūgšanu nodoms jūlijam 

Pāvesta lūgšanu nodoms jūlijam veltīts sociālās draudzības tēmai

Bībelē teikts, ka tas, kurš atradis draugu, atradis dārgumu, video vēstījumā atgādina pāvests Francisks.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Video vēstījumā Francisks iesaka iziet no savu draugu grupas un veidot sociālo draudzību, kas ir ļoti nepieciešama sabiedrības dzīvē. Iziet, lai satiktos ar citiem cilvēkiem, īpaši ar nabadzīgajiem un neaizsargātajiem, ar tiem, kuri dzīvo perifērijās. Svētais tēvs iesaka turēties tālāk no populismiem, kas savās interesēs izmanto cilvēku ciešanas, piedāvājot nevis konkrētus risinājumus, bet tikai sapņus, kas neko neuzlabo. Pāvests iesaka stāties pretī sociālajam naidīgumam, kas iznīcina, un iziet no "polarizācijas".

Pāvests atzīst, ka tas ne vienmēr ir viegli, it īpaši šodien, kad politikas, sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji mēģina radīt sev ienaidniekus, lai tos uzvarētu varas spēlē. Francisks skaidro, ka dialogs palīdz mums skatīties uz realitāti ar jaunu skatienu un pieņemt izaicinājumus, kas saistīti ar kopējā labuma veicināšanu. "Lūgsim, lai sociālajās, ekonomiskajās un politiskajās situācijās, kurās valda konflikti, mēs būtu dedzīgi dialoga un draudzības veicinātāji, būtu drosmīgi vīrieši un sievietes, kas vienmēr pasniedz roku un nepieļauj naidu un karu", aicina pāvests Francisks.

 

30 jūnijs 2021, 14:37