Meklēt

Arhibīskaps Ivans Jurkovičs Arhibīskaps Ivans Jurkovičs 

Arhibīskaps Jurkovičs nominēts par nunciju Kanādā

Pāvests nominēja 69 gadus veco slovēņu tautības arhibīskapu Ivanu Jurkoviču par apustulisko nunciju Kanādā. Līdz šim viņš bija Svētā Krēsla pārstāvis ANO un citās starptautiskajās organizācijās, tai skaitā Pasaules Tirdzniecības organizācijā.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Jurkovičs ir dzimis Kočevjē, Slovēnijā. 1977. gada 29. jūnijā iesvētīts par priesteri. Diplomātisko darbību uzsāka 1984. gadā un tika nosūtīts pildīt sekretāra pienākumus apustuliskajā nunciatūrā Dienvidkorejā. 1988. gadā viņš ieguva doktora grādu Baznīcas kanoniskajās tiesībās un intensīvi darbojās kā augstskolas docētājs, mācot kanoniskās tiesības, filozofiju, teoloģiju un vēsturi. No 1992. līdz 1996. gadam bija padomnieks nunciatūrā Krievijā. 2001. gadā svētais Jānis Pāvils II viņu nominēja par arhibīskapu un apustulisko nunciju Baltkrievijā. 2004. gadā viņš tika nozīmēts par nunciju Ukrainā, bet 2011. gadā – Krievijā un Uzbekistānā. Savukārt 2016. gadā pāvests Francisks arhibīskapu Jurkoviču iecēla par Svētā Krēsla pastāvīgo novērotāju Apvienoto Nāciju organizācijā Ženēvā.

05 jūnijs 2021, 15:52