Meklēt

Svētā Pētera laukums Svētā Pētera laukums 

Pāvests: Svētais Gars - evaņģelizācijas iniciators

16. maija pusdienlaikā pāvests uzrunāja Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus no daudzām valstīm. Par to liecināja karogu krāsas.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Uzrunā pirms lūgšanas "Regina Coeli" Francisks atgādināja, ka svētdien daudzās valstīs svinētie Kunga debeskāpšanas svētki noslēdz Jēzus misiju uz zemes. Dieva Dēls nokāpa no debesīm un pieņēma cilvēka miesu un tagad atgriežas ar to sava Tēva mājās. Šajā noslēpumā atklājas arī katra cilvēka liktenis. Jēzus uzkāpšana debesīs nenozīmē, ka Viņš pamet savus mācekļus, bet parāda jaunu klātbūtnes veidu, kas ir dziļi iekšēja un universāla. Pāvests skaidroja, ka Jēzus nemitīgi lūdzas par mums, ļauj apskatīt un pieskarties savām brūcēm, caur kurām atpestīja cilvēci. Viņš sava Tēva priekšā stāv ar mūsu miesu, kā viens no mums, kā Dievs un cilvēks, un lūdzas par mums. Jēzus apsola nosūtīt Svēto Garu. Šis apsolījums ir mūsu prieka iemesls. Svētais Gars ir pirmais evaņģelizācijas autors, – uzsvēra pāvests.

“Tikai saņemot Svēto Garu ir iespējams izpildīt bausli, ko Jēzus mums atstāja atvadu brīdī: "Ejiet pa visu pasauli un sludiniet Evaņģēliju visai radībai". Tas ir Svētais Gars, kas padara mūs spējīgus nest Evaņģēlija vēsti pasaulē - skaidroja pāvests. - Svētais Gars ir tas, kurš, saskaņā ar Jēzus apsolījumu, tas ir, deviņas dienas vēlāk, nonāca pār apustuļiem Vasarsvētkos. Jēzus aiziet. Viņš ir pirmais cilvēks, kas stāv Tēva priekšā. Viņš atgriežas debesīs ar savām brūcēm, kas ir mūsu pestīšanas cena, un lūdzas par mums. Vēlāk Viņš nosūta Svēto Garu, kuru mums bija apsolījis, lai mēs ietu un evaņģelizētu visas tautas. Tāpēc Kunga debeskāpšanas svētki piepilda mūs ar lielu un dziļu prieku.”

Uzrunas noslēgumā Francisks aicināja lūgt Vissvētāko Jaunavu Mariju, lai palīdz mums būt drosmīgiem Kristus augšāmcelšanās lieciniekiem pasaulē un konkrētās dzīves situācijās.

16 maijs 2021, 15:30