Meklēt

Svētīgais Rosario Livatino Svētīgais Rosario Livatino 

Pāvests aicina tiesnešus sekot svētīgā Rosario Livatino piemēram

9. maija pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāki simti svētceļnieku, lai noklausītos pāvesta Franciska uzrunu un saņemtu apustulisko svētību.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Uzrunā pirms lūgšanas Debesu Karaliene Francisks skaidroja Lieldienu laika sestajai svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu, kurā Jēzus aicina palikt Viņa mīlestībā. Mīlēt nozīmē kalpot brāļiem, būt atvērtiem, pieņemt un respektēt katra cilvēka cieņu un tiesības, uzsvēra Svētais tēvs.

Savukārt pēc lūgšanas Debesu Karaliene pāvests aicināja tiesnešus sekot svētīgā Rosario Livatino piemēram. Francisks atgādināja, ka svētdien, 9. maijā, Agridžento katedrālē Kanonizācijas lietu kongregācijas prefekts kardināls Marčello Semeraro pasludināja par svētīgu Rosario Livatino – tiesnesi no Sicīlijas, kurš tika nogalināts 1990. gada 21. septembrī.

Jaunā svētīgā profesionālā darbība bija cieši saistīta ar viņa ticības dzīvi. Viņš ir paraugs tiem, kas strādā taisnīguma veicināšanas labā. Rosario Livatino apzinājās savas profesijas smagumu. Lai izdarītu izvēli ir vajadzīga Patiesības gaisma. Patiesība, kas sevī ietver mīlestību uz cilvēku. Viņš ar cieņu izturējās pret apsūdzētajiem un notiesātajiem. Sicīlijā mafija ir cieši saistīta ar politiku. Livatino bija jāizvēlas, vai viņš iestājas par likumu un taisnīgumu, vai izvēlas ērtības un personīgo drošību. Viņš centās izvairīties no jebkādiem apšaubāmiem kontaktiem un labvēlībām, nepārtrauca lietu izmeklēšanu, kad apsūdzēto piederība mafijai bija skaidra ar visiem saistītiem riskiem. Tā rezultātā viņu ienīda vietējie varas vīri un beigu beigās tika nogalināts. "Lai viņa piemērs ir pamudinājums visiem, īpaši tiesnešiem, būt par taisnīguma un brīvības aizstāvjiem. Ar aplausiem sveiksim jauno svētīgo" – aicināja pāvests.

Atgādinām, ka 1993. gada 9. maijā Agridžento svētais Jānis Pāvils II teica vēsturisku uzrunu, piedraudot mafijai ar Dieva sodu. Viņš Rosario Livatino nosauca par taisnīguma un ticības mocekli. Vizītes ietvaros poļu tautības pāvests tikās arī ar nogalinātā tiesneša vecākiem.

Tikšanās noslēgumā pāvests Francisks apsveica Romas iedzīvotājus un svētceļniekus, paužot prieku par viņu klātbūtni. Viņš apsveica arī fibromialģijas slimniekus. Pāvests atgādināja, ka maija otrajā svētdienā Itālijā un daudzās valstīs tiek atzīmēta Mātes diena. Viņš apsveica visas māmiņas, arī tās, kuru vairs nav mūsu vidū. Novēlējis jauku svētdienu, pāvests, kā ierasti, aicināja neaizmirst lūgties par viņu.

09 maijs 2021, 14:00