Meklēt

Regina Coeli lūgšana Dieva Žēlsirdības svētdienā Regina Coeli lūgšana Dieva Žēlsirdības svētdienā 

Žēlsirdība izpaužas tuvībā un kalpošanā

Pēc Euharistijas svinībām Svētais tēvs vadīja mariānisko lūgšanu “Regina Coeli” un sveica Svētā Gara baznīcā klātesošos ticīgos.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Dieva Žēlsirdības svētku svinībās kopā ar pāvestu piedalījās medmāsas, Žēlsirdības Dievmātes māsu kongregācijas māsas, kuras apkalpo slimos, Civilās aizsardzības brīvprātīgie, ieslodzītie, cilvēki ar īpašām vajadzībām, migranti un bēgļi.

“Jūs pārstāvat dažas vides”, sacīja Francisks, “kurās ir konkrēti taustāma žēlsirdība”. Tā izpaužas tuvībā, kalpošanā, uzmanīgā vērībā pret grūtībās nonākušajiem cilvēkiem. Pāvests klātesošajiem novēlēja vienmēr justies “apžēlotiem, lai paši būtu žēlsirdīgi” un lūdzās, lai Jaunava Marija, Žēlsirdības Māte, izlūdz mums visiem šo žēlastību.

Svētais tēvs pateicās visiem, kuri piedalījās šo svinību sagatavošanā un pārraidīšanā, kā arī sveica tos, kuri sekoja līdzi, izmantojot medijus.

11 aprīlis 2021, 13:40