Meklēt

Francisks lūdzas par plūdu upuriem

Vispārējās audiences noslēgumā Svētais tēvs apliecināja, ka lūdzas par plūdos cietušajiem Indonēzijas un Austrumtimoras iedzīvotājiem.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

“Lai Kungs pieņem mirušos, mierina viņu ģimenes locekļus un atbalsta tos, kuri pazaudēja mājas”, lūdzās pāvests. Iepriekšējās dienās ciklona izraisītajos plūdos un zemes nogruvumos vairāk nekā simts cilvēki zaudēja dzīvību. Daudzi ceļi ir pārrauti un ciemati aprakti ar dubļiem. Tūkstošiem cilvēku palikuši bez pajumtes. Sliktie laika apstākļi apgrūtina glābšanas darbus.

Francisks arī atgādināja, ka 6. aprīlī tika atzīmēta Apvienoto Nāciju iedibinātā Starptautiskā sporta diena attīstībai un mieram. Viņš novēlēja, lai, pateicoties šādai iniciatīvai, sports atgūst komandas raksturu, lai tādējādi veicinātu starp dažādām kultūrām un tautām solidāru dialogu. Pāvests mudināja Athletica Vaticana turpināt izplatīt sporta pasaulē brālības kultūru, pievēršot dzīvu uzmanību vājākajiem un tādā veidā kļūstot par miera lieciniekiem.

Sveicot poļu ticīgos, Francisks atgādināja, ka nākošo svētdien svinēsim Dieva Žēlsirdības svētkus, ko iedibināja svētais Jānis Pāvils II. “Kristus mūs māca, ka cilvēks ne tikai saņem un piedzīvo Dieva žēlsirdību, bet ir arī aicināts būt žēlsirdīgs pret citiem”, sacīja pāvests.

07 aprīlis 2021, 13:42