Meklēt

Pāvests tiekas ar klarišu māsām Pāvests tiekas ar klarišu māsām 

Atjaunotne sākas ar Dievu un brālīgu solidaritāti

Pirmdien, 26. aprīlī, pāvests pieņēma audiencē klarišu māsas, kuru klosteri, kas atrodas Paganikas pilsētā, netālu no Akvilas, 2009. gadā nopostīja zemestrīce. Svētais tēvs lūdza, lai māsas ar savu lūgšanas un mierinājumu nesošo klātbūtni atbalstītu tos, kuri joprojām dzīvo ar dabas katastrofas iecirstajām brūcēm.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Viņas vairākkārt ir teikušas, ka ir brīnumaini izglābušās – pat ja tā gada 6. aprīlī pazaudēja visu, tai skaitā savu abati, māti Džemmu Antonuči. Māsas dzīvo ar stipru ticību un smeļas spēku lūgšanā. Tiekoties, Francisks saskatīja viņās spēku, kura avots ir paļāvība un pilnīga uzticēšanās augstākai mīlestībai. Viņš sacīja: “Dievs jūs izveda no šīs traģēdijas stiprākas. Ar jūsu klostera kopienu notika kā ar kviešu graudu, kam jāmirst, lai nestu augļus. Jūs piedzīvojāt lielas sāpes, taču – arī debesu Tēva rūpes un daudzu cilvēku solidaritāti”.

Pāvests pateicās klarisēm par lūgšanām un Lieldienu sveci, ko tās uzdāvināja Svētās Martas nama kapelai. “Caur šo simbolu, kas simbolizē Kristu, pasaules gaismu, jūs esat garīgi klātesošas šajā kapelā notiekošo liturģisko svinību laikā” viņš sacīja. Šodien, pateicoties daudzu ticīgo nesavtīgajai palīdzībai, klosteris ir atjaunots un māsas tajā ir atgriezušās. “Tagad jūsu kopiena plaukst”, teica Francisks. “Tā sastāv no 12 mūķenēm. Viņas visas ir jaunas. Lūk, vēsts, ko jūs cilvēkiem sniedzāt: traģēdijas priekšā ir jāatsāk kopā ar Dievu un brālīgā solidaritātē”.

Noslēgumā Svētais tēvs uzticēja māsām svarīgu uzdevumu, proti, ar svētās Klāras un svētā Franciska aizbildniecību, kā arī, sekojot svētīgās Antonijas piemēram, ar savu lūgšanas un mierinājumu nesošo klātbūtni nenogurstoši turpināt atbalstīt zemestrīcē smagi cietušos šī Itālijas reģiona iedzīvotājus. Viņiem aizvien ir vajadzīgs stiprinājums un iedrošinājums.

Piebildīsim, ka 9 mēnešus pēc zemestrīces starp klostera ēkas gruvešiem tika atrasta Bībele. Šodien tā ir izlikta vitrīnā jaunatklātajā klosterī.

27 aprīlis 2021, 13:21