Meklēt

Vatikāna viesu nama kapela Vatikāna viesu nama kapela 

Pirms gada pirmā Mises tiešraide no Vatikāna viesu nama kapelas

2020. gada 9. martā Vatikāna mediji, izpildot pāvesta vēlēšanos, sāka ik dienas tiešraidē translēt viņa celebrētās Svētās Mises. Tā kā koronavīrusa pandēmijas dēļ ticīgie daudzviet vairs nevarēja ierasties uz dievkalpojumiem baznīcās, tad Svētais tēvs vēlējās tos atbalstīt ar savu netiešo klātbūtni.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Daudziem ticīgajiem visā pasaulē, tai skaitā, piemēram, tālajā Ķīnā, rīta Euharistija no Svētās Martas nama kapelas Vatikānā kļuva par vissvarīgāko ikdienas notikumu. Francisks vairāk nekā divu mēnešu garumā deva katram iespēju satikties ar Jēzu, dzirdēt Viņa vārdu un vienoties ar Viņu garīgā komūnijā.

Pandēmija “kā zibens spēriens no skaidrām debesīm” pēkšņi izmainīja mūsu ikdienas dzīvi, atņemot arī iespēju saņemt Euharistisko barību. Lai ierobežotu Covid-19 slimības izplatīšanos, ar valdības rīkojumu tauta vairs nedrīkst pulcēties uz dievkalpojumiem. Itālijā skaitļi ir iespaidīgi. Katru dienu mirst gandrīz 1000 cilvēki. Ārsti, medmāsas, citi veselības aprūpes darbinieki, brīvprātīgie un slimnīcu kapelāni strādā ar lielu nesavtību. Arī daļa no viņiem saslimst un mirst. Tomēr šajos pirmajos drūmajos pavasara mēnešos Svētais tēvs neatlaidīgi turpina atbalstīt Itālijas un visas pasaules sabiedrību un iedegt cilvēku sirdīs kādu cerības gaismas stariņu. Viņš vienotībā ar visiem ticīgajiem katrā Svētajā Misē lūdzas par kādu noteiktu kategoriju – par ārstiem, medmāsām, slimniekiem, ģimenēm, vecajiem ļaudīm, ieslodzītajiem, trūkumcietējiem, strādniekiem, tiem, kuri pazaudēja darbu, sievietēm mātes cerībās, bērniem, kuri nevar apmeklēt skolu, visiem, kuri jūtas atstāti un vientuļi utt.

Pāvesta vadīto rīta dievkalpojumu tiešraides turpinājās līdz 18. maijam, kad Itālijā un citur tika atviegloti valdības noteiktie ierobežojumi un ticīgie atkal varēja doties uz saviem dievnamiem. Noslēdzoties šīm tiešraidēm, Francisks atgādināja, ka tagad, kad atkal ir iespēja to darīt, ticīgajai tautai ir jāatgriežas pie kopienas dzīves tuvības ar Kungu caur sakramentiem un jāpiedalās dievkalpojumos klātienē.

Euharistijas svinībām, ko pāvests celebrēja katru rītu pulksten 7.00, sekoja līdzi miljoniem cilvēku visā pasaulē. To translācijas video tiešraidē, pa radio vai tiešsaistē šajā karantīnas laikā bija negaidīta un ļoti skaista dāvana – toreiz, komentējot šādu lēmumu, sacīja Vatican News galvenais redaktors Andrea Tornielli. Viņš atzina, ka daudzi cilvēki, tai skaitā arī tie, kuri atradās tālu no Baznīcas, sajuta Svētā tēva rūpes un atbalstu.

Īstenībā, Francisks katru rītu Vatikāna viesu nama kapelā celebrēja Svētās Mises jau kopš stāšanās Svētā Pētera pēcteča amatā, un ticīgie viņa uzrunu kopsavilkumus var lasīt dažādās valodās Vatican News interneta lapā (arī latviski) vai klausīties Vatikāna Radio, bet tikai pandēmijas laikā bija iespēja dzirdēt visu pāvesta sacīto homīliju.

09 marts 2021, 19:51