Meklēt

Mjanma Mjanma 

Pāvests: "Pietiek ar vardarbību!"

Trešdienas, 17. marta, vispārējās audiences laikā pāvests izteica bažas par situāciju Mjanmā un Paragvajā. Viņš atgādināja, ka, lai pārvarētu nesaskaņas, ir jāiet dialoga ceļš.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

“Es vēlreiz un ar lielām skumjām izjūtu steidzamu nepieciešamību pieminēt dramatisko situāciju Mjanmā, kur daudzi cilvēki, īpaši jaunieši, zaudē dzīvību, lai dotu savai zemei cerību”, sacīja Svētais tēvs. “Arī es metos ceļos Mjanmas ielās un saku: Pietiek ar vardarbību! Arī es izstiepju savas rokas un saku: Lai dialogs gūst virsroku! Ar asinīm neko nevar atrisināt. Lai dialogs gūst virsroku!”

Pusotru mēnesi pēc Mjanmā notikušā militārā apvērsuma, sabiedrībā aizvien valda bailes. Saskaņā ar Politieslodzīto palīdzības asociācijas (AAPP) sniegto informāciju, kopš 1. februāra drošības spēki, apspiežot demonstrācijas, ir nogalinājuši vairāk nekā 180 civiliedzīvotājus. Svētdien Rangunas arhibīskaps, kardināls Šarls Maungs Bo pieprasīja izbeigt asinsizliešanu un atbrīvot nevainīgos.

Audiences laikā pāvests pievērsās arī Paragvajā notiekošajiem nemieriem. “Ar Kaakupes Dievmātes Brīnumdarītājas aizbildniecību,” viņš sacīja, “es lūdzu Kungu Jēzu, Miera Karali, palīdzēt mums atrast atklāta dialoga ceļu, lai atrisinātu pašreizējās grūtības un tādā veidā kopā veidotu tik ļoti ilgoto mieru”. Francisks uzsvēra, ka vardarbība vienmēr ir pašiznīcinoša. “Ar to neko nevinnē, turpretī daudz zaudē”, viņš piebilda.

Paragvajā kopš 5. marta notiek manifestācijas, lai piespiestu atkāpties prezidentu. Tauta ir aizvien neapmierinātāka ar to, kā valdība risina ar koronavīrusa pandēmiju saistītās problēmas. Vietējie bīskapi aicina nomierināties un pauž nožēlu, ka manifestācijas aptraipa vardarbības akti, kuru rezultātā ir ievainotie gan demonstrantu, gan policijas pusē.

17 marts 2021, 17:34