Meklēt

Nogalināto kristiešu tuvinieki apraud savu mirušos (Ēģipte, 2018. gads) Nogalināto kristiešu tuvinieki apraud savu mirušos (Ēģipte, 2018. gads) 

Pāvests: 2015. gadā Lībijā nogalinātie kristieši ir Jēzus liecinieki

“Viņi ir mūsu svētie, viņi ir visu kristiešu svētie”, video vēstījumā saka pāvests Francisks, pieminot pirms sešiem gadiem Lībijā nogalinātos kristiešus. 2015. gada 15. februārī organizācija “Islāma valsts” izplatīja video, kurā bija redzams, kā no teroristu rokas mirst 20 pareizticīgie ēģiptiešu kopti un 1 ticīgais no Ganas.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Šiem kristiešiem tika pateikts, ka, ja viņi noliegs savu ticību, tad izglābs dzīvību. Taču viņi to nedarīja. Viņi visi tika ieģērbti oranžās drānās, nostādīti Sirtes pludmalē uz ceļiem un nogalināti. Šie ticīgie mira ar Jēzus vārdu uz lūpām. Notikums toreiz šokēja daudzus cilvēkus visā pasaulē, tai skaitā pāvestu Francisku. Video vēstījumā Svētais tēvs norāda, ka šie kristieši, kas bija kristīti ūdenī un Svētajā Garā, tanī dienā saņēma asiņu kristību.

Jau 2015. gadā pareizticīgo patriarhs Tavadross ierakstīja viņu vārdus mocekļu sarakstā – tā sauktajā “Sinassario”, kas Austrumos līdzinās Romiešu martirologam, un sāka viņus godināt kā svētos. “Tie ir mūsu svētie”, video vēstījumā saka Francisks. “Tie ir visu kristīgo konfesiju un tradīciju svētie. Viņi izbalināja savas dzīves Jēra asinīs”.

Uzrunā pāvests īpaši pievēršas šo mocekļu ticībai un liecībai, ko tie atstāja par Jēzu. Tie bija parasti cilvēki, kuri bija devušies uz ārzemēm strādāt, lai uzturētu savas ģimenes, lai ar cienīgu darbu atnestu mājās maizi. Tie bija ģimenes tēvi.

Un šie vīri deva liecību par Jēzu Kristu – turpina Francisks. Islāma valsts savā nežēlībā pārgrieza viņiem kaklus, un viņi, mirstot, sacīja: “Kungs Jēzu!” Viņi apliecināja Jēzus vārdu. Pāvests atzīst, ka tā, protams, ir traģēdija, ka viņi atstāja savu dzīvību šajā pludmalē, taču taisnība ir arī tas, ka šī pludmale tika svētīta ar viņu asinīm. Un vēl jo lielāka taisnība ir tā, ka viņi ar savu vienkāršību, ar savu vienkāršo, taču ar darbiem saskanīgo ticību saņēma vislielāko dāvanu kādu kristietis var saņemt, proti, viņi apliecināja Jēzu Kristu līdz pat savas dzīvības atdevei.

“Es pateicos Dievam, mūsu Tēvam, par to, ka Viņš deva mums šos drošsirdīgos brāļus”, saka Svētais tēvs. “Es pateicos Svētajam Garam par to, ka Viņš deva viņiem spēku un palīdzēja būt konsekventiem līdz pat Jēzus Kristus atzīšanai ar asinīm”. Pāvests pateicas arī “koptu māsas Baznīcas” bīskapiem un priesteriem par to, ka šī Baznīca viņus audzināja un palīdzēja pieaugt ticībā. Viņš pateicas arī šo mocekļu mātēm, kuras viņos ieaudzināja ticību. Tās ir svētās Dieva tautas mammas, kas nodod tālāk ticību ‘dialektā’ – saka Francisks. Tas ir tāds dialekts, kas pārsniedz valodu robežas, tas ir piederības dialekts.

Lībijā nogalināto kristiešu piemiņas pasākumā piedalījās koptu pareizticīgo patriarhs Tavadross un anglikāņu Baznīcas primass, Kenterberijas arhibīskaps Džastins Velbijs. Viņiem pievienojās arī pāvests Francisks. Svētais tēvs apliecina, ka vienojas arī ar visu Dieva tautu, kura savā vienkāršībā ar visām žēlastībām un saviem grēkiem turpina liecināt, ka Jēzus Kristus ir Kungs.

Noslēgumā pāvests pateicas šiem ticības mocekļiem – “visu konfesiju svētajiem kristiešiem” un Kungam Jēzum Kristum par Viņa tuvību savai tautai, kā arī aicina lūgties, lai šie koptu mocekļi aizbildina par mums visiem pie Tēva. Jāatgādina, ka 2015. gada februārī pāvests Svētās Martas viesu nama kapelā veltīja par viņiem Svēto Misi un lūdzās lai Kungs pieņem viņus kā mocekļus.

16 februāris 2021, 17:22