Meklēt

Radio studija Radio studija 

Pāvests žurnālistiem: palīdzēt atšķirt labo no ļaunā

Pāvests Francisks pieņēma audiencē Amerikas Savienoto Valstu Bīskapu konferences "Katoļu ziņu dienesta" (Catholic News Service) delegāciju. Vizīte notika institūcijas dibināšanas simtās gadadienas ietvaros.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Uzrunā Francisks norādīja, ka simts gadu laikā Catholic News Service ir sniedzis nenovērtējamu ieguldījumu angliski runājošajās valstīs, informējot par Katoliskās Baznīcas misiju sludināt Evaņģēliju un liecināt par Dieva mīlestību. "Laikmetā, kurā strauji izplatās dezinformācija, jūs cenšaties darīt zināmu patiesību, sekojot savai devīzei - «būt taisnīgam, uzticīgam un informētam»", teica pāvests.

Francisks pateicās amerikāņu katoļu žurnālistiem par darbu un aicināja arī turpmāk veicināt dialogu un komunikāciju starp cilvēkiem un kopienām. "Mums ir vajadzīgi mediji, kas palīdz cilvēkiem, īpaši jauniešiem, atšķirt labo no ļaunā, pieņemt uz skaidriem un objektīviem faktiem balstītus spriedumus, un atzīt, cik svarīgi ir strādāt taisnīguma, sociālās harmonijas un mūsu kopējās mājas labā," – teica pāvests.

"Lai vienotība ar Romas bīskapu, kas vienmēr ir bijusi ASV "Katoļu ziņu dienesta" raksturīgā iezīme, stiprina jūsu apņemšanos kalpot patiesībai ar pazemību un atbildību," uzrunas noslēgumā teica Francisks. 

01 februāris 2021, 10:52