Meklēt

Starptautiskās cilvēces brālīguma dienas logo Starptautiskās cilvēces brālīguma dienas logo 

Pāvesta uzruna Starptautiskajā cilvēces brālīguma dienā

Pirmo reizi atzīmējot Starptautisko cilvēces brālīguma dienu, pāvests video vēstījumā šīs dienas svinību dalībniekiem atgādināja, ka šodien vairs nav laika vienaldzībai. “Vai nu mēs esam brāļi, vai sevi iznīcinām”, viņš sacīja, “jo pasaule, kurā nav brāļu, ir ienaidnieku pasaule”.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Brālība šodien ir cilvēces jaunā robeža – teica Francisks. Vienaldzība – ļoti trausla ienaida forma. Video vēstījumā pāvests īpaši pateicās Al Azharas galvenajam imamam Ahmedam Al Taijebam, saucot viņu par savu brāli, draugu un izaicinājumu un risku cīņā par brālīgumu ceļabiedru. Atgādinām, ka 4. februārī pirms diviem gadiem abi kopā parakstīja Deklarāciju par cilvēces brālīgumu. Šodien abi tiekas virtuālajās saietā. “Man ļoti palīdzēja viņa sniegtā liecība, jo tā bija drosmīga liecība”, apliecināja Francisks. “Pirmās brālības ilgas konsolidējās īstā draudzībā. Paldies, brāli, paldies!”

Katoliskās Baznīcas augstais gans pateicās arī Abū Dabī troņmantniekam, šeiham Muhamedam bin Zajedam par visiem pūliņiem, ko viņš pielika, lai varētu iet šo brālīguma ceļu, un par to, ka viņš “noticēja projektam”, kā arī šīs dienas svinību moderatoram, Cilvēces brālīguma Augstās komitejas sekretāram, tiesnesim Abdelam Salamam, un citiem viņu ceļabiedriem.

“Šodien vienaldzībai nav laika”, turpināja pāvests. “Mēs nedrīkstam mazgāt rokas, ieturot distanci, nerūpējoties, neinteresējoties. Atļaujiet [teikt], [ka], vai nu mēs būsim brāļi, vai arī viss sabruks. Tā ir robeža. Robeža, uz kuras mums ir jābūvē; tas ir mūsu laikmeta izaicinājums, tas ir mūsu laika izaicinājums”.

Francisks paskaidroja, ka būt brālīgiem nozīmē izstiept roku, respektēt, atvērtu sirdi klausīties un būt stipriem savā pārliecībā. Nav īstas brālības, ja tirgojamies ar savu pārliecību. “Mēs esam brāļi, dzimuši no viena tēva”, teica pāvests. “Mums ir dažādas kultūras un tradīcijas, bet visi esam brāļi. Šo brālību mums jāveido, respektējot savas atšķirīgās kultūras un tradīcijas, savu pilsonisko piederību, bet nevis ar tām tirgojoties”. Tas ir klausīšanās, atklātas pieņemšanas laiks. Pasaule bez brāļiem ir ienaidnieku pasaule. Lai kļūtu par ienaidniekiem, nav vajadzīgs karš. Pietiek būt vienaldzīgiem. Pietiek novērst savu skatienu uz citu pusi, nerūpēties par otru, dzīvot tā, it kā otra nebūtu. Vēlreiz pateicies Starptautiskās cilvēces brālīguma dienas svinību virtuālajiem dalībniekiem par viņu pūliņiem miera labā, pāvests atgādināja, ka mieru var panākt tikai ar brālīgu sirdi.

04 februāris 2021, 16:47