Meklēt

Vatikāna diplomātiskais korpuss Vatikāna diplomātiskais korpuss 

Pāvests Francisks uzrunā Vatikāna diplomātisko korpusu

"Samazināt sankcijas, atcelt nabadzīgo valstu parādus, kas kavē to attīstību, veicināt brālību, kas ir patiess līdzeklis pret mūsdienu krīzēm un šķelšanos" – tāds ir pāvesta Franciska aicinājums, kas izskanēja plašajā uzrunā Vatikāna diplomātiskajam korpusam.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pirmdien, 8. februārī, Svētību zālē pāvests Francisks pieņēma audiencē Vatikāna doplomātiskā korpusa pārstāvjus. Viņš pauda atzinību par vēstnieku darbu attiecību stiprināšanā starp savām valstīm un Svēto Krēslu. Pāvests teica: "Mēs visi vēlamies, lai pēc iespējas ātrāk tiktu atjaunoti tiešie kontakti, un mūsu tikšanās ir labas gribas zīme. Tāpat es gribētu drīzumā atsākt savus apustuliskos ceļojumus, sākot ar vizīti Irākā, kas plānota šī gada martā. Ceļojumi ir Pētera pēcteča rūpju par Dieva tautu visā pasaulē, kā arī Svētā Krēsla dialoga ar valstīm apliecinājums," teica pāvests. Viņš runāja par veselības, ekoloģisko, sociālo, ekonomisko un politisko krīzi. "Šodien slims ir ne tikai cilvēks, bet arī mūsu zeme. Pandēmija mums vēlreiz parādīja, cik tā ir trausla un prasīga", uzsvēra Francisks.

Svētais tēvs skaidroja, ka robežu slēgšana, sociālā un ekonomiskā krīze rada smagas situācijas pasaulē, īpaši konfliktu zonās un reģionos, kurus skārušas dabaskatastrofas. Viņš runāja par bēģļu un migrantu dramatisko situāciju. Pāvests pieminēja Sudānu, Mozambiku, Jemenu un Sīriju. Vairākos gadījumos humāno krīzi saasina ekonomiskās sankcijas, kuras sekas vissāpīgāk izjūt nevis politiskie līderi, bet vājākie un nabadzīgākie iedzīvotāji. Pāvests pauda cerību, ka tiks mazinātas sankcijas, lai varētu nodrošināt humānās palīdzības plūsmu, galvenokārt medicīnas līdzekļus, kas ārkārtīgi nepieciešami šajā pandēmijas laikā.

Svētajam Krēslam ir diplomātiskās attiecības ar 183 valstīm, kā arī ar Eiropas Savienību un Neatkarīgo Maltas Bruņinieku ordeni. Romā rezidē 88 valstu vēstnieki. Svētais Krēsls kā biedrs vai novērotājs aktīvi darbojas daudzās organizācijās, piemēram, Atomenerģijas aģentūrā Vīnē, Darba organizācijā Ženēvā, Pasaules Pārtikas programmā Romā, Pasaules Veselības organizācijā Ženēvā un citās institūcijās. Itālijas galvaspilsētā atrodas Arābu valstu līgas, Starptautiskās migrācijas organizācijas un ANO Bēgļu Augstā komisariāta biroji. 2020. gadā Svētais Krēsls ratificējis vienošanās līgumu ar Kongo Demokrātisko Republiku un apstiprinājis katoliskās Baznīcas Burkinafaso statusu. Pagājušā gada 22. oktobrī Svētais Krēsls un Ķīnas Tautas Republika vienojās vēl uz diviem gadiem pagarināt Pekinā 2018. gadā parakstītā Pagaidu nolīguma par bīskapu iecelšanu Ķīnā spēkā esamību.

08 februāris 2021, 12:43