Meklēt

Francisks aicina lūgties par sievietēm, kuras cieš no vardarbības

Februārī Svētais tēvs aicina ticīgos lūgties par sievietēm, kuras ir kļuvušas par vardarbības upuriem. Covid-19 pandēmijas laikā ir vērojama šī fenomena vēršanās plašumā.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

“Sievietes joprojām cieš vardarbību – psiholoģisko, verbālo, fizisko, seksuālo vardarbību”, atzīst pāvests video vēstījumā, kurā izklāsta savu šī gada februāra lūgšanu nodomu. Tādu sieviešu ir miljoni visā pasaulē. Viņš aicina sabiedrību tās aizstāvēt un visus ticīgos par viņām arī lūgties.

“Dažādi cietsirdīgās apiešanās veidi, kam tiek pakļautas daudzas sievietes, ir visas cilvēces – ne tikai vīriešu, bet visas cilvēces – vāts un degradācija”, saka Francisks. “Cietušo, kurām pietika drosmes pārraut klusumu, liecības ir palīgā sauciens, ko mēs nedrīkstam ignorēt. Mēs nedrīkstam novērst savu skatienu uz citu pusi.”

Vēstījuma noslēgumā pāvests aicina lūgties par sievietēm, kuras cieš vardarbību, lai sabiedrība viņas aizstāvētu un lai visi ņemtu vērā un uzklausītu viņu ciešanas.

Vispasaules Lūgšanas tīkla sagatavotajā video redzam, ka pāvesta teikto pavada vizuāls stāsts par kādu sievieti, kura piedzīvoja vardarbību, bet kurai pietika drosmes un spēka ar kopienas atbalstu tikt laukā no tumšā cietsirdības tuneļa. Stāsts ir atainots ar animētām ilustrācijām, ko veidojis starptautisko balvu ieguvējs un animācijas dizaina pasniedzējs Hermess Mandžalardo.

Saskaņā ar Apvienoto Nāciju atbalstītās “ONU Femmes” organizācijas rīcībā esošajiem statistikas datiem, pasaulē katru dienu no kāda sava ģimenes locekļa rokas mirst 137 sievietes un katra trešā sieviete ir piedzīvojusi fizisko vai seksuālo vardarbību.

Pāvests Francisks sava pontifikāta laikā ir vairākkārt iestājies sieviešu labā. Iesākot 2020. gadu, 1. janvāra Svētās Mises homīlijā viņš sacīja: “Katra vardarbība pret sievieti apvaino Dievu, kas ir dzimis no sievietes. No sievietes miesas pasaulē ienāca pestīšana. Mūsu attieksme pret sievietes miesu parāda mūsu cilvēcības līmeni. Cik bieži sievietes miesa tiek likta uz spožo reklāmu, peļņas, pornogrāfijas un izmantošanas altāriem. Ja mēs vēlamies labāku pasauli, kas kļūtu par kopīgām mājām, kurās valdītu miers, nevis ieroču dārdi, mums ir jārespektē katras sievietes cieņa.”

02 februāris 2021, 10:49