Meklēt

Piedzīvot Dieva žēlsirdību, lai kļūtu žēlsirdīgāki

Plockas sanktuārijs, Polijā, 22. februārī atzīmēja Jēzus parādīšanās māsai Faustīnei 90. gadadienu. Šajā sakarā pāvests adresēja vēstuli Plockas bīskapam.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

1931. gada 22. februārī Plockas klosterī svētā Faustīne Kovaļska piedzīvoja vīziju. Viņai parādījās Žēlsirdīgais Jēzus un prasīja uzgleznot gleznu ar uzrakstu “Jēzu, es uzticos Tev” (pol.: Jezu, ufam Tobie).

Savā Mazajā dienasgrāmatā māsa atreferē Jēzus vārdus: “Uzglezno svētbildi pēc attēla, kuru tu redzi, ar uzrakstu: «Jēzu, es uzticos Tev». Es vēlos, lai šo attēlu godinātu sākumā jūsu kapelā un pēc tam visā pasaulē” (47).

Parādīšanās 90. gadadienā pāvests nosūtīja vēstuli Plockas bīskapam Piotram Liberam, kurā apliecina, ka vienojas lūgšanā ar svinību dalībniekiem, un atgādina māsai Faustīnei adresētos Kunga vārdus: “Cilvēcei nebūs miera tik ilgi, kamēr tā nepievērsīsies manas žēlsirdības avotam”. Francisks mudina vērsties pie šī avota, izlūdzot no Kristus žēlsirdības dāvanu. Viņš aicina drosmīgi atgriezties pie Jēzus un sastapt Viņa mīlestību un žēlsirdību sakramentos. “Sajutīsim Viņa tuvumu un maigumu, un tad arī mēs spēsim būt žēlsirdīgāki, pacietīgāki, vieglāk piedosim un vairāk mīlēsim”, raksta Svētais tēvs.

Francisks citē arī savu priekšgājēju, svēto Jāni Pāvilu II, kurš 2002. gada 17. augustā, viesodamies Polijā, atgādināja, ka žēlsirdības uguni ir jānodod pasaulei. Dieva žēlsirdībā pasaule atradīs mieru un cilvēce – laimi. Vēršoties pie Plockas un visas pasaules ticīgajiem, pāvests Francisks vēstulē mudina: “Nododiet pasaulei Jēzus Mīlestības uguni! Esiet ikvienam Viņa klātbūtnes jūsu vidū zīme!”

Atgādinām, ka pāvests runāja par šo gadadienu jau svētdien, 21. februārī, pēc lūgšanas “Kunga eņģelis”. Viņš sacīja: “Šodien manas domas pievēršas Plockas svētnīcai, Polijā, kur pirms 90 gadiem Kungs Jēzus parādījās svētajai Faustīnei Kovaļskai, uzticot viņai īpašu Dieva Žēlsirdības vēsti. Ar svētā Jāņa Pāvila II starpniecību šī vēsts aizsniedza visu pasauli, un tā ir nekas cits kā Jēzus Kristus, kurš nomira un augšāmcēlās, Evaņģēlijs, caur kuru mēs saņemam Tēva žēlsirdību. Atvērsim Viņam savu sirdi, ar ticību sakot: «Jēzu, es uzticos Tev»”.

Svētā Faustīne Kovaļska ir dzimusi 1905. gadā. Savas klosterdzīves laikā viņa daudzreiz piedzīvoja Kristus un Dievmātes parādīšanos, un pierakstīja visu, kas viņai tika teikts. Jēzus aicināja viņu dažādos veidos izplatīt pasaulē Dievišķās Žēlsirdības kultu – gan uzgleznojot minēto svētgleznu ar uzrakstu “Jēzu, es uzticos Tev”, gan pirmajā svētdienā pēc Lieldienām svinot Dieva Žēlsirdības svētkus, gan skaitot Dieva Žēlsirdības kronīti un Žēlsirdības stundā (pulksten 15.00) – lūgšanu. Kungs Jēzus apsolīja, ka tie, kuri veicinās Žēlsirdīgā Dieva godināšanu, saņems lielas žēlastības. Vienīgais nosacījums: lai viņi uzticētos Dievam un praktizētu tuvākmīlestību.

Ar sava biktstēva Mišela Sopočko palīdzību māsa Faustīne uzsāka pildīt misiju, ko Jēzus viņai uzticēja. Uzgleznotā svētbilde kļuva par Dieva Žēlsirdības simbolu. Tajā attēlots augšāmcēlies Jēzus baltās drēbēs. Labā roka ir pacelta svētībai, ar kreiso Viņš pieskaras drēbēm uz krūtīm, no kurienes iziet divi stari. Ar tiem tiek apzīmētas asinis un ūdens, kas iztecēja no Viņa sāna nāves pie krusta brīdī, tādējādi simbolizējot Dievišķās Žēlastības dāvanu. “Es apsolu”, teica Jēzus māsai Faustīnei, “ka dvēsele, kura godinās šo attēlu, netiks pazudināta. Es tai apsolu uzvaru arī pār ienaidnieku šeit, virs zemes, un jo īpaši nāves stundā. Es pats viņu aizstāvēšu kā savu godu”.

Māsa Faustīne nomira Krakovā 1938. gada 5. oktobrī, 33 gadu vecumā. 1993. gada 18. aprīlī pāvests Jānis Pāvils II viņu pasludināja par svētīgu, bet 2000. gada 30. aprīlī – par svētu. Kanonizācijas svinības notika Dieva Žēlsirdības svētdienā. Svētās relikvijas atrodas Krakovas-Laģevniku Dieva Žēlsirdības svētnīcā.

23 februāris 2021, 11:31