Meklēt

Pāvests ar Al Azharas galveno imamu Pāvests ar Al Azharas galveno imamu 

Aicinājums ik dienas veicināt starpreliģiju dialogu

Trešdienas vispārējās audiences noslēgumā pāvests atgādināja, ka, sākot ar šo gadu, 4. februārī tiks atzīmēta Starptautiskā cilvēces brālīguma diena.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Francisks pastāstīja, ka šādas dienas atzīmēšana nesen tika noteikta ar Apvienoto Nāciju Ģenerālās Asamblejas Rezolūciju. Bez tam, iniciatīva saistās ar 2019. gada 4. februārī Abū Dabī notikušo tikšanos, kuras laikā viņš kopā ar Al Azharas galveno imamu Ahmedu Al Taijebu parakstīja Dokumentu par cilvēces brālīgumu.

“Es esmu ļoti priecīgs”, sacīja pāvests, “ka visas pasaules nācijas vienojas šajās svinībās, kuru mērķis ir starpreliģiju un starpkultūru dialoga veicināšana. Tādēļ rīt pēcpusdienā es piedalīšos virtuālajā saietā, kur tikšos ar Al Azharas galveno imamu, Apvienoto Nāciju ģenerālsekretāru Antoniu Gutērrešu un citiem.”

Francisks arī atgādināja, ka minētajā Apvienoto Nāciju Rezolūcijā tiek atzīts ieguldījums, ko var sniegt dialogs starp dažādām reliģiskajām grupām, lai veicinātu visas cilvēces kopīgo vērtību labāku apziņu un izpratni. “Lai tā šodien ir mūsu lūgšana un lai tie ir mūsu ikdienas pūliņi visa gada garumā”, viņš novēlēja.

03 februāris 2021, 16:53